Fantastik animasyon sinemasında "Matte painting" tasarımı

Yazar:Elvan Kanmaz
Danışman: Prof. Dr. İncilay Yurdakul

Grafik Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi 

Tez Özeti: Mitsel dönemlerden, insanlığın en eski korku ve duygularından doğan hayal gücüyle, ortak bir yapı sergileyerek, var olmayan ya da var olması istenilen evren görüntülerini konu alan fantastik animasyon sineması; izleyiciye, algılanan dünyanın çok ötesinde alternatif bir dünya kurgusu sunar. Bu dünyaya ait gerçekleştirilen "Matte Painting Tasarımı", önemli bir rol üstlenir ve izleyiciyi bu yapının içerisine rahatlıkla dâhil edilmesini sağlar. "Fantastik Animasyon Sinemasında 'Matte Painting' Tasarımı", yaklaşık olarak iki buçuk yıllık bir çalışmanın ve araştırma sürecinin sonunda tamamlanmıştır. Bu süreç içerisinde animasyonlarda uygulanan mat tasarımlarının, animasyonun üretildiği kültüre, zamana, coğrafi ve felsefi düşüncelere göre şekillendiğine tanıklık edilmiştir. Mat tasarımlar gerçekleştirilirken geleneksel yöntemlere ağırlık verilmiş, hareketli ön katmanla, sabit olan arka katmanın dijital platformda birleştirilmeleri sağlanmış ve mat tasarımın basit bir teknik veya yalnızca sinema sektörünün tekelinde yer alan bir kavram olmadığı açıkça görülmüştür. Sinemanın mat kavramını kendi bünyesinde tutamayacağı ve fantastik animasyon kurgusuna sahip yapımların da matlardan yararlandığı düşüncesi ortaya atılmış ve araştırmanın sonunda bu fikri destekleyen örnek uygulama olan "INFERNO" hayata geçirilmiştir. Tezin araştırma sürecinde ve ilerleyen dönemlerinde örnek animasyon kurgusu oluşturulurken dikkat edilen; konu, dönem özellikleri, renk, doku, karakter tasarımı, hareket ve kamera açıları, uzun bir eskiz ve araştırmadan sonra belirlenmiştir. Dante Alighieri'nin İlahi Komedya adlı eserinin INFERNO bölümü, senaryo aşamasına çıkış noktası oluşturmuş ve izleyiciyi içerisine alan, trajik kurguya götüren dramatik bir yapı tekniğiyle yapım aşaması tamamlanmıştır. On aylık bir süre içerisinde yaklaşık olarak 468 çizim ve mat tasarımı dijital olarak gerçekleştirilmiş ve geliştirilen dört farklı tipografi örneği arasından en uygun olanı belirlenmiş ve "INFERNO" adı verilerek font haline getirilmiştir. Tezin kuramsal bölümleri literatür taraması yöntemiyle araştırılmış, uygulama bölümü için de farklı örnekler ve kurgular incelenip tasarım analiz yöntemiyle incelemeler meydana getirilmiştir. Tezin ortaya koyduğu araştırma ve örneklerle, bu alanda çalışmak isteyen ve kuramsal herhangi bir kaynak bulamayan araştırmacılara ve meraklılarına kılavuzluk edeceği düşünülmektedir.