Etkileşimli infografik: Türkiye bağımsız sinema tarihi örneği

Yazar:Duygu Aktaş Durmuş
Danışman: Prof. Nadire Şule Atılgan

Grafik Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi

Tez Özeti: İnsan duyularının gün boyu maruz kaldığı veri yığınlarını, anlamlı bilgilere dönüştürme eylemi; kişilerin gereksinim ve beklentilerine karşılık gelecek işe yarar bilgiyi veriler arasından ayıklama işlemine karşılık gelmektedir. Günümüzde fiziksel kaynakların dijital platformlara taşınması, dijital platformlar için sayıca fazla içerik üretilmesi ve erişim kolaylığı nedeni ile, veriyi bilgiye dönüştürme eylemi, sıklıkla internet tarayıcıları ve kişisel hesaplar aracılığıyla gerçekleşmekte bazen tarayıcı üzerinde açılan çoklu sekmeler arasında kullanıcı kaybolmaktadır. Yoğun ve karmaşık bilgi kümelerini barındıran pek çok alanda bilginin tasarlanarak yeni medya ortamlarında sunulması; bilginin öğrenilmesi, paylaşılması ve erişilebilir olmasını kolaylaştırmaktadır. Bilgi tasarımı ve teknolojik imkanların birlikteliği ile geleceğin görsel kütüphanelerine pek çok içerik üretilebilir. Bu çalışma ile, veri yığınlarından ayıklanmış bilgi kümesinin infografik aracılığıyla tasarlanması ve uygulama üzerinde kullanıcı hakimiyetini mümkün kılan etkileşim özelliğine sahip bir çevrimiçi uygulama gerçekleştirmek amaçlanmıştır. "Etkileşimli İnfografik: Türkiye Bağımsız Sinema Tarihi Örneği" başlıklı sanatta yeterlik tezi dört bölümden oluşmaktadır. Tezin birinci bölümünde, infografik kavramının anlaşılmasına temel oluşturacak önemli kavramlar ve tarihçeye yer verilmiştir. İkinci bölümde, infografiğin tanımı, anatomisi, tasarım çerçevesi ve iyi bir infografik geliştirme ilkeleri başlıklar ile infografik oluşturma süreci anlatılmıştır. Etkileşimli infografik başlıklı üçüncü bölümde etkileşim kavramı üzerinde durulmuştur. Etkileşimli infografiklerin etkileşim türleri, hareket modelleri ve etkileşimini belirleyen kontrol süreçleri incelenmiştir. Bu bölüm, üç etkileşimli infografik örneğinin analizi ile tamamlanmıştır. Son bölümde uygulama çalışmasının konusu olan Türkiye Bağımsız Sinema Tarihi konusu ele alınarak tez çalışmasının amacı ve önemine değinilmiştir. Uygulama çalışmasının etkileşimliliği, yazılım geliştirme ve arayüz tasarım aşamaları kapsamlı olarak ele alınmıştır. Etkileşimli infografik uygulama çalışması "bagimsizsinema.net" adresi üzerinden yeni nesil cihazlara uyumlu ve sürdürülebilirliğe sahip yazılımı ile güncellenebilir bir şekilde erişime açılmıştır. Uygulama çalışmasının kapsamı 1994 - 2014 yılları arasında ilk filmlerini yapan 25 yönetmen, 116 film, 636 festival ve ödül bilgisinden oluşmaktadır. "bagimsizsinema.net" adresi üzerinden erişilen etkileşimli infografik uygulaması, kullanıcıya tek sayfa üzerinden yoğun bilgiyi kendi hızı, gereksinimi ve kontrolü dahilinde ulaşma imkanı sunmaktadır.