İlaç ambalajı tasarımlarında karşılaşılan özgünlük sorunları ve uygulama çalışmaları

Yazar:Turgut Efe Varol
Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Zülfükar Sayın

Grafik Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi

Tez Özeti: İlaç Ambalajı, grafik tasarım açısından çok fazla irdelenmeyen, özellikle ülkemizde, grafik tasarım niteliği pek göz önünde bulundurulmayan bir görsel iletişim ortamıdır. "İlaç Ambalajı Tasarımlarında Karşılaşılan Özgünlük Sorunları ve Uygulama Çalışmaları" başlıklı bu tezde, ilaç ambalajlarının tasarım sorunları özgünlük bağlamında irdelenip sorunları belirlenerek geliştirilen çözüm önerilerinden hareketle, işlevlerinden de ödün verilmeden özgün ilaç ambalajları tasarlanması amaçlanmıştır. İlk bölümde ambalaj tasarımının ne olduğu ve ne işe yaradığına kısaca değinilmiş, grafik tasarım ilke ve öğelerinin ambalaj tasarımındaki yerinden ve etkisinden söz edilmiştir. İkinci bölümde, ambalaj tasarımının gelişiminden ve ilaç ambalajı tasarımının ortaya çıkışından, gelişen teknolojinin ambalaja etkilerinden söz edilmiştir. Üçüncü bölümde ise ilaç ambalajı tasarımının ne olduğundan ve öneminden söz edilmiş, işlevlerine, gereksiz ilaç kullanımındaki etkilerine ve özgünlüğüne değinilmiştir. Bazı ilaç ambalajı tasarımları irdelenmiş ve grafik tasarım açısından nasıl daha iyi olabileceği, nasıl daha özgünleşebileceği tartışılmıştır. Dördüncü ve son bölümde ise ilaçları için ambalaj tasarlamak üzere üretici üretici kuruluş olarak seçilen Abdi İbrahim firması ele alınmış, firmanın bazı ilaçları ve farklı ambalaj yaklaşımları hakkında bilgiler verilmiştir. Ayrıca, Abdi İbrahim markası için tasarlanan ilaç ambalajlarındaki dizgesel uygulamalarda kullanılan ögeler ile bu ögelerin yer ve boyutları hakkında bilgiler verilmiş, tasarlanmış olan fraktal uygulamalarının yaratılışı ve ambalaj üzerindeki konumlandırılışları ile ilgili açıklamalarda bulunulmuştur. Geliştirilen bu yeni ilaç ambalajı tasarımları, firmanın farklı işlev ve formdaki ilaçları için uygulanmıştır.