Somut tasarım kapsamında etkileşimli grafik arayüz tasarımı ve bir proje önerisi

Yazar:Tolga Metin
Danışman: Doç. Serdar Pehlivan

Grafik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi

Tez Özeti: Bu tez, somut tasarım (tangible design) kapsamında somut etkileşimli kullanıcı arayüz tasarımını ele almaktadır. Konusu, insan-bilgisayar etkileşiminde somut nesnelerle soyut nesnelerin temsil edildiği kullanıcı arayüzlerinin incelenmesidir. Yöntem, geleneksel ekran uygulamaları olan menü, pencere, imge, imleç vb. yerine, onları temsil ve kontrol eden gerçek üç boyutlu fiziksel nesnelerin kullanılmasıdır. Bu bağlamda kullanıcının el-motor becerisinden ve dokunma duyusunun avantajından nasıl yararlandığı incelenmiştir. Ayrıca, somut grafik arayüzlerinin öğrenmeyi kolaylaştırdığı, kullanıcı hatalarını azalttığı, doğrudan ve doğal etkileşimi kolaylaştırdığı görüşü de bu tez kapsamında ele alınmıştır. Tezin ilk bölümünde dokunma duyusu üzerinde durulmuş, çocukluktan yetişkinliğe hayatın her dönemindeki önemi incelenmiştir. Bu bağlamda mevcut grafik arayüzlerin kullanıcı deneyimleri araştırılmış, biyolojik ve teknolojik açıdan karşılaşılan sorunlar belirlenmiştir. Tezin ikinci bölümünde somut tasarımın tarihsel süreci incelenmiş, etkilendiği alanlar saptanmış ve ilkeleri gösterilmiştir. Tezin üçüncü bölümünde somut kullanıcı arayüz türleri gösterilmiş, geleneksel grafik arayüzleri ile olan farklılıkları araştırılmıştır. Tezin dördüncü bölümünde ise bir proje önerisi gerçekleştirilmiş, somut tasarım kapsamında, somut arayüze sahip bir geliştirme platformu oluşturulmuştur.