Artırılmış gerçeklik ile bir mobil uygulama: Anadolu Medeniyetleri Müzesi örneği

Yazar:Özgür Alican
Danışman: Doç. Serdar Pehlivan

Grafik Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi

Tez Özeti: Bu tez çalışmasında Artırılmış Gerçeklik teknolojisi genel hatları ile araştırılmıştır. Birinci bölümde problem, çalışmanın amacı ve önemi ile çalışmanın sonunda varılmak istenen hedefler ortaya konmuştur. İkinci ve üçüncü bölümlerde Artırılmış Gerçeklik tarihçesi, uygulama ve müzecilikte uygulama alanları irdelenmiştir. Müzecilik özelinde yaklaşımlar ve bugüne kadar yapılan çalışmalardan dikkat çeken bazı uygulama örneklerinden bahsedilmiş, yazılım, donanım ve takip teknolojilerinde gelinen noktalar, dış mekan ve iç mekan AG uygulamalarında yaklaşım farklılıkları ve tüm disiplinin mücadele etmekte olduğu kısıtlamalar derlenmiştir. Genel bakışın ardından dördüncü bölümde Anadolu Medeniyetleri Müzesi Taş Eserler Salonu özelinde bir mobil AG uygulaması tasarlanmış, uygulama; akıllı telefon ekranları kapsamında tüm katmanları ile kullanıcıya sunulabilecek bir noktaya getirilmek istenmiştir. Uygulamada kullanılacak iki ve üç boyutlu görseller hazırlanmış ve arayüz içine yerleştirilmiştir. Bu süreçte modellemeden uygulama yazılımına kadar yapılan çalışmalar ve güncel teknolojik altyapıdan bahsedilmeye çalışılmıştır.