Deneysel tipografinin artırılmış gerçekliğe uygulanması

Yazar:Banu Özge Demirbaş
Danışman: Prof. Dr. İncilay Yurdakul

Grafik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi

Tez özeti: Düşüncelerin sesli ve görüntülü, anlık olarak aktarımının gerçekleştirilebildiği ve aktarım biçiminin de en az içerik kadar önem kazandığı bir süreç içerisindeyiz. Yeni etkileşimli iletişim araçlarının kullanımıyla, yaşadığımız iletişim problemlerine dair faydalı çözümlemeler oluşturulabildiği görülmektedir. Bu çalışmada tipografinin tarihi ve yeni iletişim araçları üzerinden kullanımı incelenmiştir. Deneysel yöntemlerin ve yeni teknolojilerin kullanımıyla tipografi farklı mekanlarda farklı açılardan deneyimlenebilmektedir. Çalışmanın birinci bölümünde Modernizm süresince oluşturulan tipografik yaklaşımlar ve deneysellik kavramı incelenmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde, tipografinin sayısal iletişim araçlarında kullanımının rolü yeni medya, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojileri kapsamında ele alınmıştır. Çalışmanın üçüncü bölümünde ise nesneleri görselleştirme ve okuma süreci incelenmiş ve araştırma sürecinde elde edilen bulgular analiz edilerek uygulama çalışması oluşturulmuştur.