Sürdürülebilir Grafik Tasarımda Dijitalleşme Süreci: Elden Mobil Uygulaması Arayüz Tasarımı

Danışman: Doç. Banu Bulduk Türkmen

Yazar: Melisa Latifaoğlu

Grafik Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi

Tez özeti: Sanayileşmeyle birlikte teknolojinin gelişmesi, nüfus artışı, üretim ve tüketimin artması çevre sorunlarını beraberinde getirmiştir. Kaynakların azalması ve doğal yapının bozulması, gelecek nesiller için tehlike oluşturmaktadır. Sürdürülebilirlik, mevcut ve gelecek nesillerin kaynaklarını ve ihtiyaçlarını çevresel, sosyal ve ekonomik boyutta koruyabileceği koşullar yaratmaktadır. Teknolojinin gelişimi ve dijitalleşmeyle birlikte tasarımın yöntemleri, izleyiciye aktarım biçimi ve tüketim şekli değişmektedir. Tez kapsamında, geçmişten günümüze sürdürülebilir tasarım yöntemlerinin gelişim süreci incelenmektedir. Sürdürülebilir tasarım çerçevesinde, geleneksel ve dijital tasarım süreçlerinin çevre ve tasarım üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir. Uygulama kapsamını, sürdürülebilirlik prensiplerini hem kavramsal olarak hem de nitelik olarak içinde barındıran Elden isimli mobil uygulama arayüz tasarımı oluşturmaktadır. Elden mobil uygulama arayüz tasarımı, sürdürülebilir arayüz tasarım kapsamında yeni bir alternatif oluşturmaktadır. Elden mobil uygulaması satış odaklı değil bağış odaklı bir uygulama olarak tasarlanmıştır. Yeniden kullanımı yaygınlaştırarak tüketimi azaltmak ve atıkların geri dönüşüm merkezlerine ulaştırılmasını hedeflemektedir. Hali hazırda bulunan bağış noktaları sembolik bir buluşma noktasına dönüştürülmektedir. Bu buluşma noktalarında, kullanıcıların QR kod ile bağış yapması halinde, uygulama içerisinde geliştirilen puan sistemi sayesinde sürdürülebilirliği destekleyici alışkanlık kazanımı imkânı sunulmaktadır