Çikolata ve gıda ambalajı tasarımında resimlemenin etkileri

Yazar:Mına Mohajjel Shoja
Danışman: Yrd. Doç. Nadire Şule Atılgan

Grafik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi

Tez özeti: Bu çalışmada, ambalajın tanımı ve tarihsel sürecine, bu süreçte değişikliklerin meydana geldiği, ambalajın tüketiciler üzerinde etkilerine değinilmiştir. Dünya üzrindeki ülkelerde ambalaj sanayisinin gelişimi ve çeşitli ambalajlama örneklerine yer verilmiştir. Bu tez; ürün, ambalaj ve resimleme üzerine yapılmış bir çalışmadır. Ambalaj ürünü korumakla bereber onu pazarlama görevi vardır. Bunun yanı sıra müşterinin dikkatini çekmekte de önemli bir rol üstenmektedir. Bu çalışmanın amacı ambalaj üzerinde resimlemenin tüketici tercihlerine ve satın alma kararına olan etkilerini ortaya koymaktır.Ürünü gösteren illüstrasyon güçlü bir anlatımla yapıldığında, ambalajları daha nitelikli hale getirir ve ürünün satın alınmasına yol açar. Bu bağlamda çikolata ve gıda ambalajı üzerinden yola çıkılarak, resimlemenin müşteriye olan etkileri incelenmiştir. Resimleme, ambalaj tasarımı tarihinde ilk ifade tekniğidir ve hala ambalaj tasarımı alanında büyük bir role sahiptir. Ambalaj tasarımında illüstrasyon olması, duygular hitab eden ve etkileyen faktörlerden biridir. Bu nedenle ambalajın potansiyeli, bir resimleme ile sunulması ve yaratıcı olması satışı kolaylaştırır. Bu araştırmada resimlemenin gücü, gıda ve çikolata ambalajlarında araştırılmış ve örnekler verilmiştir. Ayrıca araştırmanın uygulama projesi olarak özel günler için çikolata ambalaj tasarımı yapılmıştır.