Kurumsal kimlik tasarımında ilkeler, öğeler ve sorunlar başlıklı bir kitap uygulaması

Yazar:Ahmet Eren Yiğitgüden
Danışman: Prof. Dr. İncilay Yurdakul

Grafik Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi

Tez Özeti: Kurumsal Tasarım kavramı temelinde görsel-işitsel iletişim aracılığıyla çok yönlü bir görsel kimlik yaratma çabasına dayanır. Yapılan çalışmanın amacı, kurumların tarihsel, kültürel ve coğrafi kimliklerini, kuruluş amaçlarını, hedeflerini, ürün ve hizmetlerini, sektördeki konumlarını, etkili oranda çabayı sarf ederek, en kısa ve en etkili biçimde hedef kitleye aktarmaktır. Kurumsal tasarım, şirket kültürünün vazgeçilmez bir parçasıdır. Kurumsal tasarım, görsel alanda şirket kimliğini çevreye yansıtan en önemli bütünleyici tasarımdır. Şirket kimliği, kurumsal yönden ne kadar algılanabilir şekilde tasarlanırsa, hedef kitle tarafından aynı kolaylıkla kabul edilecektir. Görsel tasarımlar, rekabet ortamında şirketin farkını ortaya koymakta en önemli rolü oynar. Burada söz konusu durum kurumsal kimliğin pazardaki yerini almasıdır. Elinizdeki tezin konusu, kurumsal tasarımın yapıları, ilkeleri; uygulama alanına aktarılma süreci ve sonuçlarıdır. Bu konuları kendi kavramsal çerçevesinde düzenlemek amacıyla; elinizdeki çalışma üç bölümde işlenmiştir. Birinci bölümde; Kurumsal kimlik ve şirket yapısına uygulanması, Kurumsal kimlik ve üç temel alanı, Kurumsal davranış ve yaşanan şirket felsefesi, Kurumsal İletişim ve şirket iletişimi, Kurumsal tasarımın hikayesi anlatılmıştır. İkinci bölümde; Kurumsal tasarımın temel etmenleri olan; Kurumsal logo, Kurumsal tipografi, Kurumsal tonalite, Kurumsal renk, Kurumsal ağ (ızgara) işlenmiştir. Üçüncü bölümde; Türkiye Cumhuriyet dönemi grafik tasarım sanatı ve kurumsal kimlik ele alınmıştır. Uygulama analizi olarak; T.C. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu için üç ayrı Logo çalışması ile kurumsal kimlik tasarımı yapılmıştır. Bu tez ile okuyuculara kurumsal tasarımla ilgili geniş çaplı bilgi aktarmak ve kurumsal tasarımın şirketler için gerekliliğini açıklamak amaçlanmıştır. Tarihsel esaslar ve teorik ilkelerin yardımıyla, kurumsal tasarımın farklı öğeleri örneklerle açıklanıp analizi yapılarak kurumsal tasarımı koruma olanakları anlatılmıştır.