Fantastik romanlarda ''anti-kahraman'' karakterlerin incelenmesi ve J.R.R. Tolkien'in ''Silmarillion eseri için tanıtım çalışması

Yazar:Burak Kaleli
Danışman: Yrd. Doç. Müge Burcu Codur

Grafik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi

Tez özeti: Fantastik romanların kökeni, mitolojik anlatılar ve halk hikayelerinden geçmektedir. Fantezi edebiyatın öneminin vurgulanması için ise mitolojinin ve halk hikayelerinin öneminden bahsetmek gerekmektedir. Bu hikayeler temelde insanın güdüleri, korkuları ve toplum olma bilinci etrafında şekillenmiş görülmektedirler. Mitolojik hikayeler sosyal hayatı düzenlemenin yanı sıra bilinç altını örneklemek gibi görevler üstlenirler. Bu bilinç altının bir göstergesi olarak incelendiğinde ise psikologlar tarafından da irdelenmiş olan geçiş törenlerini görmekteyiz. Geçiş törenleri gibi birçok unsur mitolojinin insan hayatı için önemini vurgulamaktadır. Günümüz şartlarında birçok farklı nedenle mitoloji görevini yerine getirememektir. Mitolojinin üstlendiği rolü ise Fantastik romanlar, filmler ve oyunlar yerine getirmektedir. Fantastik ögeler içeren bu yapımların, kişinin günün sorunlarından kurtulup rahatlamasından, kendine ayna tutarak sorunlarını görebilmesine kadar birçok faydası bulunmaktadır. Bu eserler aydınlanma döneminden beri insan hayatında yer almasına rağmen 2000'li yılların başından beri birçok sektörde rakiplerini geride bırakmaktadır. Romanların en önemli ögelerinden birisi de karakterleridir. Bu karakterler klasik kahramanlar, Anti-kahramanlar ve kötüler olarak incelenebilirler. Klasik kahramanlar ve Kötü kahramanların yanında yeni bir kavram olan anti-kahramanlar hikaye işleyişi içerinde fazlaca yer bulmaktadırlar. Anti-kahramanlar günümüzde yapımların baş karakteri olarak da görülebilmektedir. 2016'yılında izleyici ile buluşmuş olan Batman Süperman'e karşı filminde olduğu gibi iyi olduğu bilinen karakterlerin ise hatalar yaparak anti-kahraman sınırları içerisine çekilebildiğini görmekteyiz. Bu da bu tip karakterlerin başarısının yapım şirketleri tarafından algılanmış olduğunu gösterebilir. Fantastik ögeler içeren yapımlar 2000'li yılların başından bu yana tüketiciler tarafından fazlaca ilgi görmektedir. Gerek dizi, film endüstrileri, gerek oyun veya edebi eserler olsun tüketicinin ilgisini fazlaca çekmektedir. Bu da beraberinde büyük bütçeli yapımların artmasını getirmektedir. Büyük bütçeli yapımların temel sorunu ise o bütçenin kâr olarak geri dönüşünün önemidir. Bu tez çalışmasında, bu sorunun pazarlama ilkelerine göre nasıl çözüleceği ile ilgili geliştirilen bir çözüm üretilmesi üzerinde durulmuştur. Bu tez çalışmasında tüketiciye yakın olan özelliklerde olan karakterlerin pazarlamaya etkisinin pozitif olduğu fikrinden yola çıkarak anti-kahramanlar üzerinden yapılan bir tanıtım çalışmasının üzerinde durulmuştur. Bu çalışma için seçilen Tolkien'in Silmarillion kitabı içinden seçilen anti-kahramanlar ve kötü kahramanların görselleştirmeleri yapılmış, durağan bir afiş haline getirilmiştir.