"Okul öncesi çocuklara yönelik eğitsel animasyon filmlerinin incelenmesi: Güneş Sistemi konulu iki boyutlu animasyon uygulaması"

Yazar: Cemile Kaplan

Grafik Tasarımı Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi

Danışman: Doç. Banu Bulduk Türkmen

Tez Özeti: Okul öncesi eğitimi çocuğun, bilişsel, fiziksel, toplumsal ve duygusal gelişimine katkı sağlamayı, kişilik gelişimini ve gelecek yaşamını olumlu etkilemeyi hedeflemektedir. Çocuklar bilime karşı merak ve ilgili bir tutum sergilerler. Bilimsel konuları ve kav-ramları anlatmak için ise animasyon tekniğinden yararlanılmaktadır. Animasyon tarihi ilk insanların mağara duvarlarına çizdikleri hareket halindeki hayvanların resimleri ile başladığı düşünülmektedir. Daha sonrasında ise, teknolojinin ve yeni malzemelerin bulunmasıyla animasyon günümüzdeki şeklini almıştır. Tezin birinci bölümünde; okul öncesi çocuk eğitiminin özellikle 3-6 yaş grubu çocukları için önemli olduğundan, okul öncesi eğitimin tarihsel gelişiminden, eğitim programlarından, eğitim etkinliklerinden ve okul öncesi eğitimde teknolojinin öneminden bahsedilmektedir. İkinci bölümde, animasyonun tarihi, animasyonun temel ilkeleri, animasyonun bileşenleri, animasyon teknikleri ve okul öncesi dönemde animasyon kullanımının faydaları incelenmiştir. Üçüncü bölümde, Türkiye'de ve Dünya'da yapılan eğitsel animasyon filmlerinin örnekleri irdelenmiştir. Eğitsel animasyon filmlerinin incelenmesi, filmin hangi yaş çocuk için uygun olduğu, şiddet içerip içermediği, bilimsel konulardan bahsedilmesi, çocuğa yardımlaşmanın, ailenin, çevre sorunlarına karşı duyarlı olmanın, barış kavramının, umudun hep var olduğunun ve yardımlaşmanın önemi gibi çeşitli olumlu kazanımlar sağlanması üzerinde durulmuştur. Dördüncü bölümde, çocuk, bilim ve Güneş Sistemi'nden, çocuklara bilim öğreti-minin ve çevre eğitiminin öneminden bahsedilmektedir. Bu tez çalışması ile çocukların Güneş Sistemi'ne ve bilime olan ilginin artırılması hedeflenmiştir. Beşinci bölümde, "Güneş Sistemi'ni Öğreniyoruz" isimli iki boyutlu animasyon uygulaması anlatılmıştır. 4-6 (+) yaş aralığındaki çocuklar uygulamanın hedef kitlesi olarak belirlenmiştir. Bu uygulama ile çocukların eğlenerek öğrendiği, eğitim hayatında olumlu kazanımlar elde ettiği, sorgulayarak bilim yapmanın kendilerinde güven duygularını geliştirdiği ve Güneş Sistemi'ni keşfederek başka bilimsel konularla ilgili araştırma yapmaya teşvik ettiği sonucuna ulaşılmaktadır.