Türk illüstrasyonuna minyatür'ün etkisi ve çağdaş bir uygulama

Yazar:Mehmet Süleyman Sağlam
Danışman: Yrd. Doç. Müge Burcu Codur

Grafik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi

Tez özeti: Avrupa, Anadolu, Uzakdoğu ve Mezopotamya'da da örnekleri görülebilen, 13-19. yüzyıllar arasında İslam dünyasının resim sanatını temsil eden resimler, motifler ve mimari işlemeler minyatür olarak isimlendirilmiştir. Osmanlı devleti ve Osmanlılar tarafından da isminin nakış olduğu söylenmektedir. İllüstrasyon ise resim sanatının abartılı veya doğada ve günlük hayatta benzeri görülmeyecek, deneysel olarak kurgulanması zor olan kompozisyonlar eşliğinde resimlenmesi demektir. Bu çalışmada, ticaret ve seyahatler sonucunda farklı kültürler tarafından harmanlanan minyatür kültürünün ve İslam minyatürlerinin, modern Türk devleti, Türkiye Cumhuriyeti ile başlayan Türk illüstrasyon çalışmalarına etkisi araştırılacaktır.