Hareketli görüntü tasarımının değişen yüzü: Dijital görsel efekt uygulamaları

Yazar:Vedat Güntay
Danışman: Prof. Dr. İncilay Yurdakul

Grafik Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi

Tez Özeti: Görsel iletişim tasarımı sınırları her gün genişleyerek ve değişerek ilerlemekte, yeni iletişim araçları ve yapıları çevremizi çepeçevre sarmaktadır. Bu yeni araçların başında görsel efekt tasarımı alanı kuşkusuz farklı bir yer teşkil etmektedir. Görsel Efekt terimi, sanat ve tasarım alanlarıyla bilim ve teknolojiyi birleştiren bir yöntem olarak, yaklaşık yüz yılı aşkın bir süredir bilinmektedir. Özellikle sinemadaki kullanımı ve etkilerine bakıldığında görsel efekt tasarımı, bilgisayarın icadı ve gelişmesi sonrasında, yıllar önce optik yani analog makinelerin bu alanda kullanılması ile ortaya çıkmıştır. Fakat 1980'li yıllar ve sonrasında yapılan dijital çalışmalarla, sinema anlatısında tamamen yeni bir dönem başlamıştır. Bundan yüzyıl önce kullanılan foto-grafik özel efekt tekniklerinin yerini, tamamen bilgisayar ortamında sayısal olarak çözümlenebilen, uzman tasarımcıların kullandığı özel yazılımlar aracılığıyla uygulanabilen ve hayal gücünün sınırlarını zorlayan bilimsel tasarım teknikleri almıştır. Günümüzde dijital görsel efekt tasarımı ve animasyonu olarak tanımlanan bu yeni uygulama yöntemi sayesinde daha önceleri tasarlanması ve kurgulanması imkansız olan fantastik ve kurgusal sahneler yaratıcı çalışmalar ile ortaya çıkmıştır. Animasyon filmlerinden, uzun metrajlı filmlere, televizyon yapımlarından reklamlara, bilgisayar oyunlarından etkileşimli medya ve ötesine, dijital görsel efekt tasarımı, sanat ve teknolojiyi birleştiren yapısıyla medya ve görsel iletişim tasarımı alanında bütünleyici ve belirleyici bir rol oynamaktadır. Bu belirleyici rol bağlamında özellikle sinemada dijital görsel efekt tasarımının çok boyutlu olarak ele alındığı bu tez çalışması ile giderek artan ve gelişen oranda, tüm dünyada kültürel ve ekonomik bir üretim endüstrisine dönüşen dijital görsel efekt tasarımının öneminin kavranması ve böylece bu alandaki bilgi eksikliğinin giderilmeye çalışılması amaçlanmaktadır. Bu amaçla bu çalışmanın medya ve görsel iletişim tasarımı alanlarında da temel bir kaynak niteliği taşıması amaçlanmakta ve özellikle yüksek öğrenimde yeni eğitim programı ve projelerinin açılmasıyla geleceğe yenilikçi akademik bir iz düşüm yapması hedeflenmektedir.