Indie pop'a postmodern bir bakış açısı: Hareketli albüm kapağı ve bir uygulama çalışması

Yazar:Eray Özkan

Grafik Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi

Danışman: Prof. Namık Kemal Sarıkavak

Tez Özeti: Sanayi Devrimi ve sonucunda ortaya çıkan Modernizm, sanatta devrim niteliğinde gelişmelere sebep olmuştur. Bununla beraber, kendi içlerinde birbirini besleyen Fütürizm, Empresyonizm, Dadaizm ve Sürrealizm gibi sanat akımları gerek vahşeti gerek duygusallığı ortaya koymuştur. Bunların yanı sıra, müzik de değişim ve süreçlerden geçmiş; tıpkı seri üretime giren plastik sanatlar gibi, kaydedilerek dağıtıma çıkarılmıştır. Artık "dağıtım" kavramı bir ulaştırma çabasından ziyade, herkesin yararlanabileceği bir "havuz" niteliği gören çevrimiçi alanlara kendini bırakmıştır. İşte bu devam ederken, müziğin dinleme ve üretim kültürü de bu değişen sistem ile şekillenmeye ve türlerinde değişiklikler göstermeye başlamıştır. Yeni dönem müzik türlerinden biri olan ve bağımsız müzik etiğini kendi içerisinde barındıran, hafif fakat anarşik tona sahip "indie pop" ise bu zamanlarda kendini belli etmiştir. Kendine özgü ve bir post-punk müzik türü olan indie pop için söylenebilecek ilk kelime "samimi" olur. Fakat bu "samimiyet" günün şartlarında müzik türünün karşılaştığı pazarlama koşulları ve endüstri yarışında kendisini yetersiz bir konumdadır. Indie pop'un ihtiyacı olan ise kendi gibi özgün bir teknikle yeni bir strateji geliştirmektir. Müzik dinlerken bir dinleyicinin ilk karşılaştığı görsel, albüm kapağıdır. Fakat durağan imgenin önemini yitirmesi ile albüm kapağını canlandırmak, onu hareketli albüm kapağına dönüştürerek; indie pop'un ihtiyacı olan tanıtım materyalini ortaya koymak gerekir. Bu nedenle bu tez çalışmasının birinci bölümünde tüketim kültürü ve müzik sanatının durumu değerlendirilmiş, bu sayede indie pop'un köklerine inilmiştir anlatılmıştır. 2. Bölümde müzik türünden bahsedilmiş ve albüm kapakları incelenmiştir. Daha sonra 3. Bölümde hareketli albüm kapağının yöntemleri değerlendirilmiş ve bu araştırma sonucunda ortaya koyulan hareketli albüm kapağı aracı incelenmiştir. Son olarak 4. Bölümde ise hareketli albüm kapağı kavramı altında yapılan uygulama çalışması ile indie pop; hem müzik endüstrisinde "özgün" biçimini koruyacak, hem de endüstrinin getirdiği zorunluluklar ve koşullarda yoluna devam edecek bir müzik türü olacaktır.