"Stop motion tekniği ile T.C. M.E.B. Halk Eğitim Merkezleri'nin tanıtımı"

Yazar:Süeda Şatır Toruk

Grafik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi

Danışman: Prof. Dr. Nadire Şule Atılgan

Tez Özeti: Unesco Uzmanlar Toplantısı'nın raporuna göre, hayat boyu eğitim "kurtuluş", "kendini gerçekleştirme" ve "kendini geliştirme" olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımlara göre hayat boyu eğitim olan yaygın eğitim, bir bireyin belli bir zamana kadar örgün eğitimle ilgili aksaklıklar olması sebebiyle ikinci bir şans olarak yer alabilmektedir. Bu kapsamda yaygın eğitimin olanak sağladığı Halk Eğitim Merkezleri'nin bireyin bilimsel, teknolojik, ekonomik anlamda gelişmeler sağlaması için ona bir yön çizecek yer olduğunu gösterecek bir tanıtım bu tezde amaçlanmıştır. Tanıtımın amacı gençlerin de eğitimden faydalanabileceğini göstererek, yaygın eğitimin zamanla ve yaşla sınırlı olmadığını fark ettirmektir. Gençlerin hedef kitlesini konu alan bu tanıtımın gereksinim halinde olması ve gerçekleştirilmesi bu çalışmada amaçlanmaktadır. Tanıtım olarak ise grafik tasarım alanlarından illüstrasyon kullanılarak cut out tekniği ile bir bütün haline getirilip, stop motion canlandırma tekniğini gerçekleştirerek hedef kitle için daha cazibeli, heyecanlandırıcı bir içerik üretmektir. "Stop Motion Tekniği ile T.c. M.e.b. Halk Eğitim Merkezleri (Hayat Boyu Öğrenme)'nin Tanıtımı" başlıklı yüksek lisans tezi üç bölümden oluşmaktadır. Tezin birinci bölümünde eğitim ve eğitim sisteminin genel bilgileriyle birlikte dünyadaki halk eğitim merkezlerinin gelişimine yer verilmiştir. İkinci bölümde ise stop motion canlandırma tekniğinin kullanım alanları ile gelişim süreci, yöntemleri, teknikleri ve türleri incelenerek tanıtımda gerçekleştirilecek olan illüstrasyonla oluşturulan cut out tekniğinin gelişimi ve örnekleriyle zenginleştirilmiştir. Son bölüm olan üçüncü bölümde ise cut out tekniği ile halk eğitim merkezlerinin tanıtımı ve uygulama çalışmasının, senaryosu, tasarım aşamaları, çekim sırasında kullanılan teknikler ele alınarak halk eğitim merkezlerinin hedef kitlesi ile birlikte tanıtıma olan ihtiyacı ve önemi ile halk eğitim merkezlerinde konu, kavram kapsamlı olarak ele alınmıştır.