Etkileşimli film afişleri ve uygulamalar

Yazar:Amır Hosseın Asgarı Oskoueı
Danışman: Prof. Dr. Nadire Şule Atılgan

Grafik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi

Tez özeti: Bu çalışmanın konusu; etkileşimli film afişleri hususunda farklı ülkelerde önem teşkil eden ve etkileşimli ortamlarda uygulanan çalışmaların incelenmesi, film tanıtım ürünü olan afişlerin hareketli arayüzler ve teknolojik altyapı aracılığıyla ortaya çıkan sonuçlarının gözlemlenmesidir. Erken yıllarından bu yana, tarih boyunca tarzlar ve ilkeler açısından değişiklikler gösteren afişlerin genel yapısı, kapsamlı biçimde incelenmiştir. Belirli ilke ve kuralların dışına çıkarak, kendilerine has farklı üsluplar ortaya koyan grafik tasarımcıların afişleri ilk bölümün son kısımını oluşturmaktadır. Teknoloji ve yeni medya kavramlarının gelişimiyle etkileşimli medyanın ortaya çıkması ve gelişim sürecinde ortaya çıkan mecralara çalışmanın ikinci bölümünde yer verilmiştir. Çalışmanın devamında günümüzde etkileşimli tasarımın kullanıldığı ortamların örnekleri, grafik tasarımın etkileşimli tasarımla ilişkisi ve etkileşimli medyayı oluşturan ilkeler ve kurallar incelenmiştir. Teknolojinin gelişmesi tasarım ve sanatın rolünü değiştirip, sanatçılar ve tasarımcıların farklı alanlarda çalışmalar ortaya koymalarına yön vermiştir. Üçüncü bölümde, film afişlerinin etkileşimli tasarımla birleşmesi ile ortaya çıkan yeni bir oluşum olarak tanımlanabilen etkileşimli film afişinin kuramı, ilkeleri ve önemi saptanmaya çalışılmıştır. Bu bölümde etkileşimli film afişlerinin, farklı kullanıcı hedef kitlelerine sunulan ortamlarına ve örneklerine yer verilmiştir. Uygulama bölümünde, film karakterinin farklı zaman çizelgelerinde hayatında gerçekleşen doğa dışı olayları anlatan Kader (Predestination) filminin afişi için etkileşimli ortamlarda çalışabilen hareketli arayüzler tasarlanmıştır. Filmin metni ile sanatçı ve tasarımcıların tarzlarının incelenmesi sonucu, hayal gücü ürünü olan, doğa dışı bir hayatı tasvir eden çalışmaların ortaya konulması amaçlanmıştır. Hareketli film afişine etkileşimli bir boyut kazandırmak için arayüzlerin web ortamına uyarlanması, kullanıcının farklı afişlere ve bilgilere ulaşmasına imkan tanımıştır.