Etkileşimli Dijital Enstalasyon Tasarimlari Ve Bir Uygulama

Danışman: Doç. Elif Varol Ergen

Yazar: Cansu Başdemir

Grafik Anasanat Dalı Snatta Yeterlik Tezi

Tez Özeti: 

Etkileşimli dijital enstalasyonlar, sanat, teknoloji ve tasarımın kesişiminde yer alan, içinde yaşadığımız dünyanın iletişim beklentilerine uygun olarak deneyimi odağına alan yeni medya nesneleridir. Etkileşimli tasarımlarda arayüzün üstlendiği, insan ve teknoloji arasında bir diyalog katmanı olma işlevi, söz konusu etkileşimli dijital enstalasyonlar olduğunda daha geniş uygulama olanaklarına kavuşmaktadır. Bu nedenle tezin amacı, etkileşimli tasarımlarda yeni stratejiler ve sanatsal ifade biçimleri geliştirilmesine katkı sunmak, etkileşimli enstalasyon tasarlama sürecini deneyimleyerek sorunları ve çözümleri tespit edebilmektir. Elde edilen birikimin bir yansıması olarak bir etkileşimli dijital enstalasyon tasarımı yapılmış ve katılımcılarla denenmiştir. Bu kapsamda tez üç bölümden oluşmaktadır.

 

Birinci bölümde, etkileşimli dijital enstalasyonun tanımlanmasına yönelik bir araştırma ile bağlantılı olduğu teknoloji ve sanat odaklı gelişmelere değinilmiş, tarihsel bir inceleme yapılmıştır. İkinci bölümde, önemli örnekler incelenerek bu türün yapısına ilişkin özellikle estetik ve kavramsal boyut ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Son bölümde ise “Zaman Yolcusu: Primordial Çorba” başlıklı etkileşimli dijital enstalasyon uygulama projesi ayrıntılı bir biçimde anlatılmıştır. Ayrıca altyapıyı oluşturan bilimsel bilgilerin enstalasyonun bölümleri ile ilişkisi açıklanmaktadır.

 

Uygulama projesi için bir mobil hareket sensörü kullanılmış ve yazılım desteği alınarak, tasarımın katılımcıların deneyimine açık etkileşimli bir deneyime dönüşmesi sağlanmıştır.