"Yirmi birinci yüzyılın yazı sanatında (kaligrafide) yeni yaklaşımlar ve uygulama çalışmaları"

Yazar: Gözde Çoban

Grafik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi

Danışman: Doç. Serdar Pehlivan

Tez Özeti: Yirmi Birinci Yüzyılın Yazı Sanatında (Kaligrafide) Yeni Yaklaşımlar ve Uygulama Çalışmaları" isimli tezin amacı günümüzde kaligrafinin bölgelere göre gösterdiği değişiklikleri, geldiği noktayı, geçirdiği evrimi, gelenekselle harmanlanışı ve gelenekselden farklı yönlerini uluslararası boyutta incelemektir. Bununla beraber kültürümüzün aktarıcısı olan yazıyı, günümüz teknolojisinden de yararlanarak, estetik formlarla ifade edilen kaligrafi tekniği ve özgün bir anlayışla ele almaktır. Ayrıca güzel sanatlar eğitimi alan bireyleri, yazı sanatının geliştikçe çalışmaya kattığı niteliğin arttığı konusunda ve bu nedenle güzel yazı yazma anlamında bilinçlendirmektir. Kültürel değerlerimizi tanımak, bilmek, sahip çıkmak ve aktarmak konusunda insanları bilinçlendirmek büyük önem taşımaktadır. Kültürlerin aktarılmasında önemli etkiye sahip olan kaligrafi, estetik hassasiyet taşıyarak el yazısında kültürlere özgünlük katmaktadır. Bu tez çalışmasında da günümüz yazı sanatında kullanılan teknik, özgünlük ve uygulama çeşitliliği konusuna dikkat çekilmektedir. Dolayısıyla XXI. yüzyılın yazı sanatı konusunda yeni yaklaşımlar geliştiren sanatçı ve tasarımcıları incelenmektedir. Günümüz teknoloji çağında sanatçı ve tasarımcılara sunulan dijital uygulama olanakları hızlı sonuç üretme gibi faydalar sağlamakla birlikte doğru kullanılmadığı zaman özgünlükten uzaklaşan, mekanik bir anlayışa da zemin hazırlamaktadır. Bu mekanik etkiden kurtulmak için manuel uygulamaların sayısal ortamla birlikte harmanlanarak kullanılmasının özgün bir dili de beraberinde getireceği düşünülmektedir. Manuel, elde uygulamanın verdiği özgünlüğü, plastik değeri, tadı ve niteliği hiçbir dijital etki tek başına verememektedir. Bu nedenle kültürleri aktarmada önemli bir rol oynayan yazı sanatını yirmi birinci yüzyılda ele alırken, özgün bir anlayışla icra etmek gerekmektedir. Bu anlamda ele alınan bu tez literatürde araştırmacılara, sanatçılara, tasarımcılara ve öğrencilere yol gösterecek bir kaynak oluşturmaktadır.