Üç boyutlu (3B) kinetik tipografi ve bir uygulama

Yazar:Fatih Kurtcu
Danışman: Prof. Namık Kemal Sarıkavak

Grafik Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi

Tez Özeti: Gelişen teknolojiler özellikle bilgisayar teknolojileri, tipografinin her geçen gün gelişmesinde, değişmesinde ve farklılaşmasında yeni olanaklar sunmaktadır. Bu tez kapsamında tipografinin yeni alanlarından olan üç boyutlu kinetik tipografi incelenmiştir. 2000 sonrası tasarımlar yeni medyaya (dizüstü bilgisayarlar, tablet ve cep telefonlarına) yönelik değişken ve sürdürülebilir bir anlayışla yapılmaktadır. Gelinen bu aşamada; yaygınlaşmaya başlayan kinetik tipografi uygulamalarının üç boyutlu bir çoklu ortam (multimedia) ürünü olarak nasıl tasarlandığının ve üretildiğinin incelenmesi, günün ve geleceğin iletişim beklentilerini görsel tasarımlarla karşılamaya yönelik bir çaba için gereklidir. Ayrıca bu konuda literatür'de olan eksiklik, konunun incenlenmesinin bir diğer gerekliliğidir. "Üç Boyutlu (3B) Kinetik Tipografi ve Bir Uygulama" başlıklı bu çalışmanın birinci bölümünde, Tipografi ve Üç boyut kavramı ele alınmıştır. Tipografi ve üç boyutun tarihsel gelişimi, üç boyutlu tipografi kullanım alanları ve yazılımları araştırılmıştır. İkinci bölümünde, üç boyutlu kinetik tipografinin kullanım alanları -sinema, televizyon ve sayısal ortamlar- üzerinde durulmuş ve geliştirme süreçleri üç boyutlu yazı, renk, hareket ve ses bağlamında incelenmiştir. Çalışmanın üçüncü bölümünde, festival tanıtımı, reklam filmleri, logo canlandırmaları, ve televizyon yayıncılığından önemli örnekler, üç boyutlu kinetik tipografi uygulamaları grafik tasarım açısından irdelenmiştir. Uygulama çalışmasında ise üç boyutlu kinetik tipografinin kullanım alanları arasında önemli bir yer tutan festival tanıtımı için tasarımlar yapılmıştır. Bu bağlamda bir tipografi festivali kurgulanmış, ileride gerçekleştirilmesi düşünülen bir tipografi festivali için tanıtım videosu tasarlanmıştır. Tipografi Festivali Ankara (Type Festival Ankara) "TFA" için 4 dakika 15 saniyelik bir tanıtım videosu tasarlanmıştır. Bu videonun yapım süreci incelenmiş, bilgiler ve önermeler tartışılmıştır. Ayrıca festival için logo tasarımı, afiş tasarımları ve tamamlayıcı tasarım ürünleri (web arayüz tasarımı, isimlik, çanta, davet mektubu, rozet v.b) hazırlanmıştır. Sonuç bölümünde, elde edilen veriler ve çıkarımlar ışığında bu çalışma ile yapılan ve daha neler yapılabileceği ortaya konmuştur.