Mobil araçlara yönelik dijital yayın tasarımı ve Sakarya Üniversitesi için bir uygulama

Yazar:Murat Ertürk
Danışman: Prof. Namık Kemal Sarıkavak

Grafik Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi

Tez Özeti: İletişim teknolojilerindeki gelişmeler günlük hayatı değiştirmekle kalmayıp aralarında iletişim tasarımının da bulunduğu mevcut disiplinleri dönüştürmekte, yeni kavramların, alanların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Dijital yayıncılık da bu disiplinlerden biridir. Okurların günlük hayatında daha fazla ekran ile etkileşime geçmesi ve mobil cihazların kullanımındaki artış gibi etkenler, dijital yayıncılık ürünlerine olan ilgiyi arttırmış; dijital yayıncılık, kısa sürede grafik tasarım/görsel iletişim tasarımının alt disiplini olarak kendine yer bulmuştur. Bu araştırmanın birinci amacı, kısa sayılabilecek geçmişe sahip olan dijital yayıncılık disiplinine ait derli toplu bir bilgi adası oluşturmak; ilgili okur, eğitimci ve tasarımcılara sunmaktır. Bu nedenle, çalışmanın ilk üç bölümünde dijital yayıncılığın teorik ve pratik altyapısına ilişkin bilgilere değinilmiştir. Çalışmanın diğer amacı da Sakarya Üniversitesi'nin tanıtımına yönelik tablet ve akıllı telefon cihazlarında görüntülenebilir bir dijital yayın tasarımı hazırlamaktır. Bu amaçla dördüncü bölümde, uygulama çalışmasının tasarımına ilişkin yöntem ve süreçlere yer verilmiştir. Ayrıca ortak bir terminoloji oluşturmak amacıyla 'Dijital Yayıncılık Sözlükçesi' de son bölüme eklenmiştir.