Bilgi grafiği tasarımında etkileşimli model uygulaması

Yazar:Serkan Vural
Danışman: Doç. Serdar Pehlivan

Grafik Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi

Tez Özeti: Her an istemli veya istemsiz olarak gerçekleşen etkileşim döngüsünde insanlığın var olma çabasını bilgi savaşlarına dönüştürerek kendini geleceğe taşıma arzusu ile daha çok bilgiye sahip olmanın yolları aranmaktadır. Bu yönde yapılan çalışmaların teknolojik yansımalar doğrultusunda geliştiği görülmektedir. Gelişen teknoloji ile bilgiye daha kolay ve hızlı ulaşmak mümkün olsa da önemli bilginin gözlemlenebilir olması çözümlenmesi beklenen bir konudur. Bilginin görselleşmesi, bilgilendirme tasarımında değerlendirilirken görüntüleme ortamı bakımından çeşitli araçlar kullanılmaktadır. Değişen görüntüleme sistemlerinin etkileşime olanak veren yapıları sayesinde görsel bilginin aktarım ve ulaşımı desteklenmektedir. Görselleştirilmiş bilginin etkileşimli ortamlarda ulaşılabilir olması bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. "Bilgi Grafiği Tasarımında Etkileşimli Model Uygulaması" adlı bu tez çalışmasında bilgi grafiklerinin kullanım alanlarının anlaşılması ve etkileşimli bilgi grafiklerinin zengin içerikli yapısı incelenmiştir. Bilginin oluşum kaynağından aktarım araçlarına olan süreçlerin değerlendirilmesi yapılmıştır. Bilgilendirme tasarımının kapsamında kalmasından dolayı birinci bölümde bilgilendirme tasarımı hakkında genel bilgilere değinilmiştir. İkinci bölümde bilgi grafikleri üzerinde durulmuştur. Kullanıcı deneyiminde etkileşimin önemli bir yere sahip olması bakımından üçüncü bölümde kullanıcı deneyimi ve etkileşim tasarımına değinilmiştir. Etkileşimli bilgi grafiği modeline ait uygulama tasarımı ve içerik kapsamı ise dördüncü bölümde değerlendirilmiştir. Çalışmanın uygulama konusunu "Göç Yolunda Türkiye" isimli etkileşimli bilgi grafiği oluşturmuştur. Bu konuda elde edilen verilerin gerekli görselleştirmeler halinde hareketli ve etkileşimli olarak dokunmatik yüzeylerde kullanımı sağlanmıştır.