"Sanat müzelerinde artırılmış gerçeklik uygulamaları; Hacettepe Sanat Müzesi için bir öneri"

Yazar: Cumhur Coşkun

Grafik Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi

Danışman: Prof. Özden Pektaş Turgut

Tez Özeti: Sanatta dijital teknolojilerin kullanımı yeni sanat biçimlerinin geliştirilmesinde, sanatsal düşünce ve eylemlerin farklı şekillerde sunulmasında katkı sağlamaktadır. Bu katkılar, sergileme yöntemlerinde, müze içi bilgilendirme grafiklerinde ve müze tanıtım öğelerinde alternatif yaklaşımlarla kendini göstermektedir. Müzeler, ziyaretçilerin ilgisini çekmenin etkin bir yolu olarak Artırılmış Gerçekliği tercih etmektedir. Sanatta Yeterlik tez çalışması; Artırılmış Gerçekliğin grafik tasarım unsurlarıyla beraber sanat eserlerinde etkileşimli deneyimler sunarak daha yenilikçi, etkili bir sergileme ortamının nasıl oluşturulması gerektiğinin ortaya konulmasını amaçlamaktadır. Bunun yanı sıra Türkiye ve Dünyadaki sanat müzelerinde Artırılmış Gerçeklik kullanımları incelenerek, farklı açılardan ele alınmıştır. Tezin birinci bölümünde, Artırılmış Gerçeklik teknolojisinin tanımı, önemi, tarihçesi, kullanım alanları ve özelliklerinden bahsedilerek bu teknoloji açıklanmaya çalışılmıştır. İkinci bölümünde, sanat müzeleri üzerinde durularak önem ve tarihçeleri hakkında ayrıntılı bilgilere yer verilmiştir. Üniversitelerin bünyesinde yer alan sanat müzelerinin hedefleri ve amaçları, sanat müzelerinin sergileme yöntemleri ve sergileme yöntemlerinde kullanılan yeni eğilimleri hakkında açıklamalarda bulunulmuştur. Üçüncü bölümünde, Türkiye ve Dünyada Artırılmış Gerçeklik teknolojisini kullanan sanat müzeleri örnekler üzerinden incelenmiştir. İncelenen sanat müzelerinin kendi sanat anlayışları içerisinde Artırılmış Gerçekliği nasıl kullandıkları ve diğer müze kullanımlarından ayrılan özelikleri belirtilmiştir. Dördüncü ve son bölümünde, H.Ü. Sanat Müzesi'nde yer alan belirlenen kriterler doğrultusunda seçilmiş eserlere AG uygulamaları tasarlanmıştır. Uygulama çalışmasının manifestosu, oluşturulma ve tasarım süreçleri açıklanmıştır. Teknolojik araçların etkili grafik tasarım öğeleriyle birlikte düzenlenmesinin bir sergiyi görsel bir izlenimden öteye taşıdığı ve Artırılmış Gerçeklikle hem sergilenen eserin daha fazla ilgi çektiği hem de daha etkili bir hale geldiği söylenebilmektedir.