Karma Gerçeklik İle Kültürel Afiş Tasarımları

Danışman: Prof. Namık Kemal Sarıkavak

Yazar: Nurullah Arı

Grafik Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi 

Tez özeti: 

Yaşantıda hiç durmadan devam eden teknolojik gelişmeler ile birlikte artan iletişim çeşitliliği olmasına karşın bir gösterge dizgesi olan afiş, bugün ilgisini hiç kaybetmeyen grafik tasarımın iletişim biçimlerinden biri konumundadır. Çağlar boyu mesajı iletmek amaçlı kullanılan afiş, bulunduğu her dönemin özelliklerine göre görsel biçimi oluşturulmuş, gereksinimine ihtiyaç duyulan hemen her alanda ve duyurusu yapılacak her konuda üretimi yapılabilmiştir.

 

Diğer yandan, bugünün teknolojilerinin hayatı kolaylaştırmada önemli roller üstlendiği söylenebilir. Özellikle, karma gerçeklik teknolojileri ile insanı merkeze alan anlayışın ivme kazanarak yükselişi sadece bilgi sistemi üzerinde ilgiyi artıran görsel bileşenlerin etkinliğini ifade etmemektedir, aynı zamanda duygusal çekicilik açısından izleyenin istemlerini memnun edebilecek bileşenleri de içermektedir. Bu durumda, afişin yeni serüvenlere yönelerek sayısal ortamda hareketli ve etkileşimli olarak karşımıza çıkmaya başlaması, geleneksel/durağan afişin dijital ekranlar tarafından yok edildiği anlamına gelmemektedir. Aksine afiş, etkisini ve gücünü farklı mecralara yayarak yeni alanlarda umut verici gelişimini sürdürmektedir.

 

“Karma gerçeklik ile kültürel afiş tasarımları” konulu tez çalışmasının ilk aşamasını, afişin özet tarihsel süreçte gelişimi, dünyada ve Türkiye’de kültürel afiş tasarımları, uygulama tekniklerinin ele alındığı incelenme oluşturmaktadır. İkinci olarak, dijital çağda hareketli grafiklerin gelişimi ve uygulama teknikleri araştırılmıştır. Üçüncü aşamada, etkileşim tasarımının tarihsel gelişimi, fiziksel ve kavramsal özelliklerinin yanı sıra bağlantılı disiplinlerin araştırması yer almaktadır. Dördüncü evrede, karma gerçekliğin tanımı, tarihsel gelişimi, uygulama yöntemleri, kullanım alanları ve amaçlarının ardından grafik tasarımla bağlantısının ele alındığı araştırma bulunmaktadır. Tez çalışmasının son aşamasında, karma gerçeklik teknolojilerinin sunduğu olanaklardan yararlanılarak ekranlarda ve başa takılan cihazlarla izlenebilecek, gerçek olmayanı sanal nesnelerle ortamda mümkün kılan MAR uygulama projelerinin üretim evreleri yer almaktadır.  Oluşturulan tez içeriği, sınırlılıkları ve araştırılan konunun çerçevesinin okuyana en doğru biçimde aktarılması amacıyla hazırlanmıştır.