"Polisiye dizi jeneriklerinde görsel tasarım sorunları ve bir uygulama"

Yazar: Mesut Kebapçıoğlu

Grafik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi

Danışman: Prof. Özden Pektaş Turgut

Tez Özeti: Her geçen gün gelişen teknoloji ile birlikte hayatımızda daha fazla yer edinmeye başlayan dizi ve film yapımları, günümüzde televizyonun dışında sayısal platformlar sayesinde de kolaylıkla ulaşılabilecek duruma gelmiştir. Bilgisayar teknolojisi ve internet çağının ardından ortaya çıkan bu sayısal medya platformları, dizi ve film yapımlarını önemli derecede artırmıştır. Bu artış sonucunda yaşanan rekabetler, jenerik tasarımlarına da etki ederek bu alanda önemli ilerlemeler kaydedilmesini sağlamıştır. Film ya da dizi üzerine beklentiyi yükselten önemli etkenlerden biri haline gelen kaliteli jenerik tasarımları, seyirciyi izleyeceği yapımın atmosferine hazırlayarak adapte olunmasını sağlamaktadır. Hareketli grafiklerin gelişimiyle ortaya çıkan jenerikler, geçmişte yeterince önem verilememesine karşın günümüzde farklı bir sektör haline gelerek, renk, doku, tipografi, müzik, zaman, kurgu ve hareket öğeleriyle içeriği özetleyen bir yapıda tasarlanmaya başlamıştır. Bu tez çalışmasında, geçmişten günümüze hareketli grafiklerin ve jenerik tasarımının gelişim süreci irdelenmiş, bu bağlamda ülkemizde tasarlanan dizi jeneriklerinin bu süreç boyunca yaşadıkları değişimleri içeriksel ve biçimsel yapıda incelenmeleri yapılmıştır.