Yaratıcı Kodlama Tekniğinin Oto Üretken Tasarımlarda Kullanılması Ve Bir Uygulama

Danışman: Doç. Elif Ergen

Yazar: Fatoş Çakıcıoğlu İlhan

Grafik Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi

Tez özeti: Yaratıcı kodlama veya aracı bir program ile sanatsal yaratım, günümüzde tasarımın her alanında olduğu gibi grafik tasarım alanında da ilgi çekmektedir ve bu yöntemi destekleyen yeni yazılımların ortaya çıkmasıyla alandaki çalışmalar hızla devam etmektedir. Öte yandan yaratıcı kodlamanın nasıl yapıldığı ve bu yöntemin biz grafik tasarımcılar açısından tasarım sürecine nasıl katkılarının olduğu sorusu cevaplanmaya değer bir konudur. Programlama dilinin kodlama eylemi ile birlikte oto üretken tasarım uygulamaları alanında kullanım pratiklerinin araştırılması bu tezin konusunu oluşturmaktadır. “Yaratıcı Kodlama Tekniğinin Oto Üretken Tasarımlarda Kullanılması ve Bir Uygulama” adlı bu tez çalışmasının amacı grafik tasarımcılar için yaratıcı kodlama tekniğinin oto üretken sanat alanında kullanım pratiklerine dair hem teknik anlamda hem de sanatsal boyutta temel bir kaynak oluşturmaktır. Kodlama diline yabancı olan grafik tasarımcılara temel tasarım prensiplerinden başlayarak sistemin sunduğu imkanların açıklanması ve tasarım süreçlerinin örnekler eşliğinde anlatılması hedeflenmektedir. Yaratıcı kodlamanın bu araştırmada sadece bir yöntem olduğu unutulmamalıdır. Tasarım süreci boyunca oto üretken sanatın dijital çağdan önce var olan analog yöntemler ile oluşturulan örneklerinin incelenmesi ve oto üretken sanatın “estetik” bağlamına dair tasarım ölçütlerinin ortaya konulması da bu tezin amaçlarından birisidir. Çalışmanın ilk bölümünde, kodlama etkinliğinin dijital dönem öncesi kaynakları belirlenmiş, grafik tasarım ile buluştuğu noktaya dek geçirdiği süreç tasarım kavramları çerçevesinde incelenmiştir.  İkinci bölümde araştırmaların ortaya koyduğu yeni başlıklar ışığında yaratıcı kodlamanın tasarım alanındaki yansımaları irdelenmiş, oto üretken tasarımlarda uygulamaları teknik süreçler ve yazılımlar da dahil olmak üzere ayrıntılı şekilde ele alınmıştır. Tezin üçüncü bölümünde yaratıcı kodlama yönteminin temelleri açıklanmış, grafik tasarım alanındaki güncel örnekleri yaratıcı kodlama tekniğinin sunduğu avantajlar bağlamında tartışılarak anlatılmıştır. Dördüncü bölümde ise süreç boyunca öğrenilenler çerçevesinde yaratıcı kodlama tekniği ile bir uygulama yapılmıştır.