Teknoloji ile birlikte dönüşen afişin incelenmesi ve kamusal ekranlarda etkileşimli afiş uygulamaları

Yazar:Begüm Eken
Danışman: Prof. Namık Kemal Sarıkavak

Grafik Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi

Tez Özeti: Sanat ve tasarımın bilim ve teknolojiyle birleştiği ve çok disiplinli olmaya başlamasıyla beraber afiş mecrası da bir değişim ve dönüşüm geçirmiştir. Yeni teknolojilerin sebep olduğu çeşitlilik, disiplinlerin birleşmesine ön ayak olmuş, bir yerde sınırları kaldırarak çalışma alanlarını özgürleştirmiştir. Bu çeşitliliğin bir örneği de kamusal alanlarda kullanılan dijital ekranlardır. Günümüzde dijital ekranların ulaşılabilirliğinin ve uygulanabilirliğinin artması, beraberinde bu ekranlar için bir çok da kullanım alanı doğurmuştur. Tez çalışması, gelişen teknolojide dijital ortamlar analog ortamların yerini alması hakkında; "Afiş neden yok olmamıştır? Afişi vazgeçilmez kılan, kalıcı yapan özellikleri nelerdir? Afişte tasarım ilkelerini teknoloji nasıl geliştirebilir?" gibi sorulara yanıt aramaktadır. Tez çalışması kapsamında afişin dönüşümü ve bu dönüşüm sonucunda ortaya çıkan yeni kullanım alanları kültürsanat etkinlikleri için yapılmış çalışmalar üzerinden incelenmiştir. Tez çalışması, afişin yeni mecralarda kullanımının kullanıcılar tarafından deneyimlenmesi ve aynı zamanda kültürsanat etkinliklerine olan ilgiyi arttırmak amacıyla bilgilendirmek/duyurmak ve katılımı teşvik etmek için dijital ekranlarda etkileşimli afiş uygulamaları oluşturulması ve bu dijital ekranlar ile eş zamanlı uyumlu çalışacak bir mobil uygulama tasarımını kapsamaktadır. Ürünün dikkat çekici özelliği sayesinde kullanılmasıyla birlikte kültür-sanat etkinliklerine olan ilginin artırılması ve özelden ziyade daha geniş bir hedef kitleye hitap edebilmesi hedeflenmektedir. Afişin yeni mecralarda hayata geçmesindeki olasılıkları araştırmanın yanı sıra, aynı zamanda "afiş öldü" argümanı ile de mücadele ederek afişin bulunduğu noktada yaşanan gelişmeleri sunmak amaçlanmıştır. Dijital ekranlar, afişe teknolojik bir özgürlük tanımış, yeni bir boyut katarak kavramını derinleştirmesine olanak sağlamıştır. Tez çalışması kapsamında yapılan araştırmada görülmüştür ki afişin temel ilkeleri bügün de değişmemiştir. Değişen nokta, bu ilkeler ve beğeni unsurlarının hangi araçlar üzerinden iletileceği olmuştur.