Reklam fotoğrafçılığında bilgisayar destekli imaj tasarımı

Yazar:Vahid Danesh
Danışman: Doç. Serdar Pehlivan

Grafik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi

Tez Özeti: Günümüzde gelişen dünyanın ışığında, dijital teknolojilerin gelişmesi neticesinde bilgisayarların her alanda olduğu gibi iletişim araçları bakımından da önemli bir konuma sıçraması iletişim sektörü içerisinde yer alan pek çok mesleki alandaki süreçleri, ürünleri ve uygulayıcılarını (kazanımlarını) doğrudan etkisi altına almıştır. Fotoğraf sanatı, yakın geçmişte yaşanan teknolojik değişimlerin de etkisiyle hem kendi içinde, hem de diğer sanat dallarının etkisiyle yoğun bir dönüşüm süreci yaşamıştır ve halen de yaşamaya devam etmektedir. Sayısal (dijital) fotoğraf olarak adlandırılan bu devrimin, kullanılan malzemesi kadar, anlatım ve sergileme olanaklarında da büyük değişimler meydana geldiğini hep birlikte gözlemliyoruz. 1990'larda az sayıda kullanıcı ile başlayan bu değişim süreci, 2000'lerin basında bir akım haline gelerek, büyük kitlelerin sektör haline getirdiği bir yapıya kavuştu. Bu sektörlerden bir tanesi de reklam ve reklam fotoğrafçılığı sektörüdür. Bu araştırmada bu alanlar daha detaylı bir şekilde analiz edilerek incelemeler yapılmıştır. Birinci bölüme: dijital çağ fotoğrafçılığını ele alarak fotoğraf teknolojisinin gelişimi ve dijital fotoğraf çağının tanımı ve gelişimini analiz etmek üzere, bu teknolojinin fotoğraf üzerinde etkilerinden ve devamında kurgunun tanımını ve kurgunun tarihçesi hakkında bilgilendirme yapılmıştır. İkinci bölümde: reklam fotoğrafçılığı ve reklam fotoğrafçılığında çeşitli uzmanlık alanları içinden fark açarak günümüze gelen alanlardan bahsedilmektedir. Üçüncü bölümde: reklam fotoğraflarındaki mesaj ve tasarım öğeleri de ele alınarak, reklam fotoğraflarındaki mesaj ve yaratıcı stratejilerin tanımı ve önemi, ayrıca görsel ögelerin fotoğraf üzerindeki etkilerinden, ışığın kullanımı, önemi, çeşitleri ve materyaller üzerindeki etkisi araştırılmiştır. Dördüncü bölümde: reklam fotoğrafçılığında dijital kurgu ve foto manipülasyon tanımı, tarihçesi ve teknik alanlarının gelişiminden geçmişten günümüze kadar var olan süreçte gelişiminden bilgiler veren çalışma yapılmıştır. Beşinci bölümde: bilgisayar destekli imaj tasarımı (1), tanımı, tarihçesi, gelişimi ve uzmanlık alanları araştırılmıştır. Devamında (CGI-Computer Generated Imagery) yapım sürecini, teknikleri ve bu teknikleri kullanılan reklam kampanyaları, uygulama açısından incelenmesi hakkında bilgiler verilmiştir. Altıncı bölümde: (CGI-Computer Generated Imagery) tekniklerini kullanarak Columbia ayakkabıları uygulama çalışması için bir reklam kampanyası hazırlanmıştır.