Grafik romanda özgünlük ve etkileşimli bir uygulama

Yazar:Çilem Karaçeper
Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Zülfükar Sayın

Grafik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi

Tez özeti: Her geçen gün gelişmekte olarak yayım hayatını devam ettiren grafik romanlar, aynı zamanda modern dünyanın önemli sanat / tasarım dallarından biri olarak hızla gelişmiştir. Birden çok ülke, sanatçı ve dil aracılığıyla, okuyucularına ulaşan grafik romanlar her geçen gün yeni ekollere de ev sahipliği yapmıştır. Her türlü zorluğa rağmen tüm dünya ve Türkiye'de hızla yayılan, kendilerine özgü özellikleriyle birer iletişim aracı haline gelmiş olan grafik romanlar, çağdaş bir kültür öğesi haline de gelmiştir. Grafik romanlar; günümüz ve geleceğin önemli sanat dallarından biri olarak görüldüğünden, bu tez çalışmasında, dünden bugüne farklı yönleri ve dönemleriyle incelenerek bu alanda bir uygulama çalışması ve konusu olarak seçilmiştir. "Grafik Romanda Özgünlük ve Etkileşimli Bir Uygulama" başlıklı bu tezin birinci bölümünde çizgi roman çeşitli yönleriyle tanımlanmaya çalışılmış; tarihi gelişimi, sansürler, sanata ve sanatçıya katkısı üzerinde durulmuş; sanatçılarla yapılan görüşmelere yer verilmiş, mizah sanatı ve sinemadaki yeri incelenmiştir. İkinci bölümde; grafik romanın tanımı, gelişimi ve önemi vurgulandıktan sonra grafik roman okuyucusu hakkında bilgiler verilmiştir. Bütün bunların yanı sıra grafik romanların birey ve toplumun gelişimine katkısı da araştırılmış ve sunulmuştur. Üçüncü bölümde; çeşitli grafik roman örnekleri incelenerek biçim, içerik ve resimleme açısından özgünlükleri karşılaştırılmıştır. Aynı zamanda etkileşimli grafik roman örnekleri de araştırılmış ve öğelerine ayrılarak incelenmiştir. Dördüncü bölümde; bir önceki bölümde öğelerine ayrılmış olan etkileşimli grafik romanların tasarımları ve uygulamaları örneklendirilerek, özgünlük ve işlev açısından karşılaştırılmıştır. Beşinci ve son bölümde ise araştırmalar ve örneklerden edinilen bilgiyle, alan uzmanlarının görüşlerinden de hareketle uygulama çalışmasının temelini oluşturan hikayenin özeti ve hikayedeki karakterlerin çözümlemesine yer verilmiştir. Bütün bunların yanı sıra, uygulamaya ait hikayenin eskizleri, karekod ile etkileşimli örnekleri de paylaşılarak; uygulama çalışmasına yer verilmiştir. Uygulamalar, düşünce/eskiz aşamasından sonuçlandırılıncaya kadarki süreciyle irdelenerek verilmiştir.