"Çocuklara Yönelik Grafik Romanlarda Resimleme Ve Tasarım Bağlamında Bir Bilim Kurgu Grafik Roman Uygulaması"

 Yazar: Barış Hasırcı

Grafik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi

Danışman: Prof. Namık Kemal Sarıkavak

Tez Özeti: Ulu önder Atatürk'ün belirttiği gibi "En hakiki mürşit ilimdir, fendir" ve toplumun bu yol göstericiyi benimsemesinin etkili yollarından birisi, çocukların bilimi hayatlarının bir parçası haline getirmesidir. Çocukların bilimsel bilgiler edinmesi için kuramsal bilgi aktarımının yanında bilgilerin bilim kurgu öyküleri içerisinde, "grafik roman"la aktarılmasının verimli olabileceğine dair bulgular vardır. Bu tez çalışmasında, grafik romanların, çocuklara yönelik ve bilim kurgu temalı olarak üretilmesi üzerine odaklanılmıştır. Tez çalışmasının birinci bölümünde, çocukların gelişim evreleri incelenmiş, her evreye göre görsel iletişimin ne şekilde geliştirilmesi gerektiği araştırılmıştır. İkinci bölümünde, grafik romanın tanımı, kökenleri, gelişimi, Türkiye'deki durumu örneklerle incelenmiş ve çeşitli grafik roman terimlerinin listesi verilmiştir. Üçüncü bölümünde, çocuklara yönelik grafik romanlarda resimleme ve tasarım, çocuklarda okuma becerilerinin ortaya çıkıp geliştiği 6-8 ve 9-12 yaş aralığına yönelik örnekler üzerinden incelenmiştir. Dördüncü bölümünde, bilim kurgu ürünlerinde yer alan resimleme ve tasarım üzerinden gelişmiş olan görsel eğilimlerin yanında bilim kurgunun tanımı ve tarihçesine yer verilmiştir. Beşinci ve son bölümünde ise bir bilim kurgu grafik roman uygulama çalışmasının öykü ve senaryosunun geliştirilmesi, resimleme ve tasarım süreci açıklanmıştır. Sonuç bölümünde, gelecekteki benzer çalışmalara yardımcı olması umuduyla, inceleme, araştırma ve uygulamaların genel değerlendirmesi, sunulmuştur.