Çocuklara yönelik tablet uygulamalarında tasarım yaklaşımları ve bir mobil uygulama denemesi

Yazar:Şadi Karaşahinoğlu
Danışman: Doç. Serdar Pehlivan

Grafik Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi

Tez Özeti: Günümüzde akıllı telefonlar ve tabletler insan hayatının vazgeçilmez parçaları durumuna dönüşmüştür. Yetişkinler gibi çocuklar da bu cihazlarla uzun süreler geçirmekte, mobil cihazları hayatlarının birçok alanında kullanmaktadır. Bu sebepten ötürü çocuklara yönelik mobil uygulama tasarımı, son zamanlarda oldukça önemli bir konu haline gelmiştir. Bununla birlikte konu üzerine ülkemizde kapsamlı araştırmaların yapılmadığı ve Türkçe kaynak eksikliğinin olduğu görülmektedir. Buradan yola çıkılarak tez kapsamında, çocuklara yönelik tablet uygulamaları geliştirilirken uzmanlarca ne tür yaklaşımların ortaya konulduğunun incelenmesi ve bu yaklaşımların sonucunda ortaya çıkan önerilerin kuramsal bir çerçevede aktarılması amaçlanmıştır. Aynı zamanda bu kuramsal araştırma sonucunda ortaya çıkan önerilere bağlı kalınarak örnek bir uygulama üretilmesi hedeflenmiştir. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu çalışmada; mobil cihazlar, mobil işletim sistemleri, mobil uygulamalar, gelişim kuramları, çocukların gelişim evreleri - motor becerileri gibi konular aktarılmış; çocuklara yönelik dijital tasarım ile ilgili kuramsal kaynaklar incelenerek bu bilgiler derlenmiştir. Örnek uygulama çalışmasının kullanılabilirlik test aşamasında, geri bildirim anketi yaptırılmış buradan elde edilen veriler vasıtasıyla uygulama tasarımında bazı iyileştirmeler ve düzenlemeler yapılmıştır. Bu araştırmada, ağırlıklı olarak uzmanların görüşleri ve çözüm önerileri sıralanmış; çocuklara yönelik uygulama geliştirmek isteyeceklere yardımcı olacak önemli bilgiler bir araya getirilmiştir. Bu bilgiler doğrultusunda "Saman Çöpü Bey" isimli Japon halk masalından uyarlanan, birincil hedef kitlesi 7-10 yaş aralığında çocuklar olan, bir mobil e-kitap uygulaması üretilmiştir. Sonuç olarak araştırmanın, konuyla ilgilenen uzmanlara önemli bir Türkçe kaynak sunacağı, alandaki gelecek çalışmalara ve çocuklara yönelik uygulama tasarımlarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.