Grafik tasarım ilkeleri doğrultusunda Ankara kenti için bir marka kent tasarımı önerisi

Yazar:Emine Jessica Mckie Şahin
Danışman: Prof. Dr. İncilay Yurdakul

Grafik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi

Tez özeti: Tezin birinci bölümünde marka kavramı ve özellikleri ele alınacaktır. Markayı oluşturan öğeler detaylandırılacaktır. Ayrıca marka için önemli unsurlar olarak görülen marka kimliği ve marka imajı kavramları açıklanacaktır. Markalaşma denildiğinde kritik öneme sahip olduğu düşünülen marka konumlandırma kavramı da yine aynı başlık altında incelenecektir. Grafik tasarım disiplini içerisinde inceleyeceğimiz marka kent kavramı, tezin ikinci bölümünde detaylandırılacaktır. Kent kimliği ve kent markalaşması kavramlarının ele alınmasının ardından, kent markalaşmasının ve marka kentin örneklerle detaylı olarak incelenmesi amaçlanmaktadır. Dünyadan farklı örneklerin inceleneceği marka kent bölümünde, ülkemizdeki markalaşma çalışmalarına da değinilecektir. Tezin üçüncü bölümünde, uygulama çalışmasına konu olan Ankara kenti incelenecektir. Hititlerden günümüze, çok geniş bir tarihi olan Ankara kentinin tarihsel süreci üç bölümde ele alınacaktır. Grafik tasarım uygulama çalışmasına yön vermesi adına, tarihsel sürecin kent kimliği öğelerini gözeterek hazırlanması amaçlanmaktadır. İlgili bölümde kentin markalaşma çalışmaları hakkında da bilgi verilecektir. Tezin son bölümünde, Ankara kenti için bir marka kent tasarımı yapılması hedeflenmektedir. Tasarlanmış olan kurumsal kimliğin, geliştirilebilir ve günceli yakalayabilen bir çalışma olması önemli görülmektedir. Uygulama bölümünde kurumsal kimlik tasarımının yanı sıra, marka kent çalışmasına destek olacak çeşitli grafik tasarım ürünleri de tasarlanmıştır. Tezin ikinci bölümünde incelenecek olan marka kent çalışmalarının, uygulama projesine örnek teşkil etmesi beklenmektedir.