Bilgisayar teknolojileri ve tasarım yazılımlarındaki gelişmelerin görsel ı̇letişim tasarımı alanına etkileri

Yazar:Hüseyin Baran
Danışman: Prof. Dr. İncilay Yurdakul

Grafik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi

Tez Özeti: İnsanoğlunun çevresinde olup biten olayları veya fikirlerini görsellere dönüştürme refleksi Mezolitik dönemde mağara duvarlarından kaya resimlerine, Mısır Kültürü ile lahitlere, doğu ve uzakdoğu sanatında minyatür ve çinilere, resim sanatının gelişimi ile birlikte tablolara, fotograf sanatıyla ışığa duyarlı kağıtlara ve derken gelişen teknoloji aracılığıya ekranlara taşınmıştır. Yakın tarihe kadar hedef kitlesine yalnızca çeşitli baskı biçimleri ile ulaşabilen görsel iletişim tasarımı ürünleri, bu yeni dijital teknolojiler aracılığıyla piksel tabanlı ekranlara taşınmış, fotograf makineleri ve kameraların yanı sıra günümüzde cep telefonları ve tabletler aracılığıyla dilediğimiz zaman ulaşabileceğimiz mesafeye, avuçlarımızın içine kadar gelmiştir. Görsel iletişim tasarımı; hedef kitleye ulaşması istenen fikir, duygu, düşünce ya da bilgiyi görsel anlatım yöntemleri ile görülebilir, algılanabilir ve anlamlı kılmayı amaçlar. Tasarımcı, hedef kitlenin mesajı doğru biçimde almasına yardımcı olmak için uygun ortamı seçerek mesajını anlamlı biçimde aktarmayı hedefler. Görsel iletişim tasarımcısı, uygun görsel ürünlerle hedef kitlesine ulaşabilmek için hızla gelişen, değişen ve evrilen, yazılım ve donanım tabanlı teknolojik gelişmeleri yakından izlemelidir. Tasarım ürünlerini oluşturacağı bilgisayarlara, bu bilgisayarlarla etkileşim içinde olan donanımlara ve bilgisayar ile donanım ürünlerinin birlikte uyum içerisinde çalışarak eserlerini üretebilmesine olanak sağlayan yazılımlara dair bilgisi ve pratiği olmalı, ayrıca yazılımların her geçen gün bir yenisine tanık olduğumuz teknolojik olanaklarından yararlanabilmek için kendisini güncelleyebilmelidir. Söz konusu yazılımları kullanabilmesini sağlayan bilgisayar teknolojileri de IV tasarımcı için en az yazılımlar kadar önemlidir. Yeni teknolojilerle donatılmış monitörler, fareler, gerçek kağıt ve kalem hassasiyetine çok yaklaşan grafik tabletler, dijital kalemler ve diğer multimedya araçlarından faydalanabilmek, dahası bu araçların gelişimine görsel iletişimin olanak ve gereksinimlerini göz önünde bulundurarak katkı sağlayabilmek, tasarımcı için olduğu kadar görsel tasarım alanı için de hayati derecede önemlidir. Dijital teknolojilerin etkisi ile resim, heykel, grafik tasarım, mimarlık gibi geleneksel sanat ve tasarım disiplinleri dönüşüm geçirmeye başlamış, yazılım ve donanım teknolojilerindeki bu gelişmeler, sanat ve tasarımın bu yapılarla ayrılmaz bir bağ ile bütünleşmelerini sağlamıştır. Bu tez çalışması, öncelikle görsel iletişim tasarımcıları, yanı sıra diğer sanat ve tasarım alanlarında eser üreten günümüz sanatçı ve tasarımcılarının; geleneksel yöntemler ile yeni teknolojilerin sağladığı bilgisayar, donanım ve yazılım olanakları arasındaki ilişkiyi doğru bir biçimde kurup, etkin bir şekilde kullandıklarında ortaya çıkan yeni interdisipliner sanat ve tasarım yöntemleri ve tekniklerinin, hangi imkan ve olanakları mümkün kıldıklarını göstermeyi amaçlayan araştırma, yazım ve uygulama adımlarını içermektedir.