"Kültürel anlatılarda amazon kadını: Hareketli bir çizgi roman uygulaması"

Yazar: Aylin Güngör

Grafik Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi

Danışman: Prof. Dr. Nadire Şule Atılgan

Tez Özeti: Çocuklardan yetişkinlere büyük bir kesime hitap eden çizgi romanlar, hayali bir dünyanın içinde sonsuz güçlere sahip erkek egemen ağırlıklı süper kahramanlarla yaratılmaktadır. Fakat çizgi romanlarda yaratılan kadın karakterlerin azlığı ya da nesneleştirme gibi unsurlara maruz kalarak meydana getirilmesi bu kadın karakterlerin bir popüler kültür ürününe dönüşmesini sağlamaktadır. Dünyadaki örnekler araştırıldığında özellikle çizgi romanlarda süper kahraman olarak estetik anlamda seksi ve güzel, genç kız ve kadın karakterler bulunurken, Türkiye'deki çizgi romanlarda savaşçı ve güçlü kadın imgesinin ele alındığı karakterlerden yaratılan bir çizgi roman uygulaması yer almamaktadır. Bu yüzden tezin kapsamı Türk kültüründe yer alan kadın tiplerinden yola çıkılarak "Amazon Kadınları" ile sınırlandırılmıştır. Ayrıca sanatta yeterlik tezi kapsamında oluşturulan bu uygulama yapılırken gerek çizilen illüstrasyonlarda gerekse çizgi romanın senaryosunda geleneksel bir anlayış yerine modern bir yaklaşımın ele alınmasından dolayı günümüz yeni kadın hareketlerinde yaşanan "Dördüncü Dalga Feminizmi" bağlamında tez araştırması sosyolojik bir incelemeyi de gerekli kılmıştır. Sonuç olarak bu çalışmada, kültürel anlatı mitlerinden hareketle erkek gücünün ağırlıklı olduğu ve kadının geri planda kaldığı karakterler yerine yükselen dördüncü dalga feminizminin etkisiyle güçlü, lider kadın karakterlerin yer aldığı amazon kadınlarından yola çıkarak oluşturulmuş hareketli bir çizgi roman uygulaması yaratılmıştır. Bu nedenle yaratılan hareketli çizgi roman uygulaması kuramsal olarak anlatılan bilgilere dayanarak kadın karakterlerden oluşan hareketli bir çizgi roman oluşturulmasını destekler niteliktedir.