Bilgisayar oyunlarında yer alan tarihi-kültürel ögelerin incelenmesi ve bir uygulama çalışması

Yazar:Murat Çalış
Danışman: Prof. Namık Kemal Sarıkavak

Grafik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi

Tez Özeti: Bilgisayar oyunları, gelişen bilgisayar teknolojisi ile oyun ihtiyacımızın karışıp harmanlandığı bir birlikteliktir. Bu açıdan bakıldığında bilgisayar oyunları, hem insan için kimi gereklilikleri yerine getirmek için hazırlanmış hem de bu bunları yerine getirirken kendi gelişimini de sürdürmüş ve ihtiyaçları doğrultusunda teknolojiyi de yönlendirmiştir. Bilgisayar oyunlarının tasarlanması sürecinde ise oyunun bileşenlerinden olan senaryonun hazırlanması ve içerdiği konular bütün bir projenin yöneleceği kurguyu ve oyun için geliştirilecek grafik anlatım dilini etkilemektedir. Bilgisayar oyunlarında yer alan konular incelenirken oyun senaryolarının tarihi ve kültürel ögelerden de beslendikleri ya da tarihi dönemleri konu alarak kültürel ögeleri işledikleri görülmektedir. "Bilgisayar Oyunlarında Yer Alan Tarihi- Kültürel Ögelerin İncelenmesi ve Bir Uygulama Çalışması" başlıklı bu tezde, tarih ve kültür olarak bilinen kavramların bilgisayar oyunları içinde hangi şekillerde ve hangi örneklerle yer aldığı irdelenmiştir. Böylelikle paralel özelliğe sahip bazı oyunlarda bulunan tarihi ve kültürel ögelerin hangi açılardan kullanıldığı araştırılmış, incelenmiştir. Tezin sonunda geliştirilen uygulama çalışmaları ile bu tarihi ve kültürel ögelerin bir bilgisayar oyununda hangi özelliğiyle ne şekilde etki edeceği doğru bir biçimde gösterilmeye çalışılmıştır.