Video haritalama tekniğinin etkinliklerde kullanımı ve uygulama çalışması

Yazar:Zeynep Pehlivan Baskın
Danışman: Prof. Dr. İncilay Yurdakul

Grafik Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi

Tez Özeti: "Video Haritalama Tekniğinin Etkinliklerde Kullanımı ve Uygulama Çalışması" başlıklı bu sanatta yeterlik tezi çalışmasında video haritalama tekniği kullanılarak Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. Yıldönümünde II. Türkiye Büyük Millet Meclisi Binası üzerine yansıtılarak sergilenmek üzere dramatik anlatımla özgün bir çalışma yapılmıştır. Bu önemli tarihin kutlanması için planlanan etkinlikler arasında, görsel olarak etkileyici bir sunum sağlamak amacıyla video haritalama ile oluşturulmuş görsellerin kullanılması anlamlı bulunmuştur. Uygulamaya başlamadan önce video sanatı tarihi, artırılmış gerçeklik ve video haritalamanın tarihsel boyutuyla beraber örnekler araştırılıp incelenmiş, literatür taraması yapılmıştır. Video haritalamanın kullanım alanları sınıflandırılmış, video haritalama yönteminde kullanılan yaygın teknikler incelenmiştir. Yapılan uygulama çalışmasında odak noktası Atatürk ve Cumhuriyet'in ilan edildiği dönem olarak belirlenmiştir. Video içeriği hazırlanırken bu döneme ait kapsamlı bir görsel arşiv taraması yapılmış, Cumhuriyet'in ilanından itibaren Atatürk'ünde yer aldığı görseller, videolar ve gazeteler incelenmiştir. Arşiv taramalarından seçilen o döneme ait tarihi görüntülerin yanı sıra kurgulanmış çekimler ve modellemeler videonun içeriğini oluşturmaktadır. Uygulamanın yansıtılacağı mekan olarak II. Türkiye Büyük Millet Meclisi Binası'nın ön cephesi seçilmiştir ve bunun sebebi; Cumhuriyet tarihinde birçok önemli kararın bu binada alınmış olmasının yanı sıra; 1981 yılından günümüze Cumhuriyet Müzesi olarak hizmet vermiş olması ve görselliğiyle Cumhuriyet'in ve demokrasinin sembol bir yapısı olmasıdır. Bu çalışma dahilinde yaygın olarak kullanılan video haritalama teknikleri incelendikten sonra, uygulamaya özel bir yöntem geliştirilmiş ve benzer örneklerle tekrar uygulanabilir halde sunulmuştur.