Sanat objesi olarak kitap ve alternatif fotoğrafçılık teknikleri kullanılarak sanatçı kitabı tasarlanması

Yazar:Doğu Gündoğdu
Danışman: Doç. Dr. Serdar Pehlivan

Grafik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi

Tez Özeti: Salt metnin ya da yazılı bilgini ötesinde, kitap formuyla birlikte tasarlanan, tipografinin kağıtla ve gözle, baskı kalitesinin elle buluştuğu sanatçı kitapları kitap formuna yeni bir bakıştır. Sayısal bilgiyle yetinmeyen, fiziksel bilgiyi de barındıran kitabın bu yeni hali, fiziksel bir yapı olarak tasarlanarak kullanıcısına sunulur. Okuyucunun metin okuyucusu olmadığı, kitabın formunu, tipografisini ve malzemesini de okuyabildiği sanatçı kitapları, bilgiyi aktarmakla yükümlü klasik kitap algısından farklı olarak doğrudan bir sanat objesidir. Bir okuyucu olarak değil bir kullanıcı olarak kitap formunu başlı başına bir deneyim olarak yaşamak isteyen alıcılar var oldukça sanatçı kitapları üretilmeye değer olacaktır. Bu nesnel ve fiziksel değerleri, yüzyılların belirlediği estetik gerçeklikleri yeni malzeme ve biçimlerle sunan sanatçı kitapları varlıklarını sürdürmeye ve yayılmaya devam edeceklerdir. Bu tez çalışmasında birinci bölümde kitabın kökeni ve kelime anlamına değinilmiştir, İkinci bölümde kitabın tarihsel süreçteki değişimi ve endüstri devrimi sonrası konumu üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölümde kitabı oluşturan elemanlar, kitabın yapısı ve kitap üretim şekillerinden bahsedilmektedir. Dördüncü bölümde kitabın formu ve ona kazandırdıkları incelenmiş, kitabın formu yardımıyla kurmuş olduğu iletişim gücü konu edilmiştir. Beşinci bölümde kitabın yeni hali ve sanat nesnesi olarak durumu irdelenmiştir. Bu bölümde sanatçı kitaplarının geçmişi bugünü ve geleceği irdelenmiştir. Altıncı bölüm bu araştırma sonucunda elde edilen bulgular ve bu kazanımlar ile yapılan uygulama önerisini konu edinmektedir.