"Kağıt kesme (Cut out) tekniğiyle çocuklara yönelik etkileşimli elektronik kitap tasarımı"

Yazar: Özlem Aytekin

Grafik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi

Danışman: Doç. Banu Bulduk Türkmen

Tez Özeti: Etkileşimli e-kitaplar, farklı yaş grupları göz önünde bulundurularak çok çeşitli içeriklerde ve seçeneklerde sunulmaktadır. Etkileşimli e-kitapları oluşturan ögeler ve çoklu ortam tasarım süreci ele alınarak bu doğrultuda çocuklara yönelik etkileşimli e-kitap tasarlanmıştır. Öncelikle tezin birinci bölümünde, ulusal ve uluslararası alanda çocuk kitaplarını resimlemenin tarihsel gelişimi, resimleme teknikleri, kâğıt kesme tekniği ile resimlemenin tarihsel gelişimi, günümüzde kağıt kesme tekniği, ve yapılmış örnekler ele alınmaktadır. İkinci bölümünde, e-kitap tanımı yapılmış ve dört kategoriye ayrılan e-kitap türleri anlatılmaktadır. E-kitapların okunabilmesi için ihtiyaç duyulan cihazlar ve e-kitap ile oyun ilişkisi, yaş aralıklarına göre e-kitaplar, etkileşimli e-kitapların çocuklar için önemi anlatılmaktadır. Çocuklara yönelik nitelikli etkileşimli e-kitap ortaya koyulabilmesi için görsel tasarım ögeleri ele alınmaktadır. Üçüncü bölümde, birinci ve ikinci bölümde anlatılanlar doğrultusunda kâğıt kesme tekniğiyle ortaya koyulan çalışmalar, etkileşimli e-kitaplar ve kâğıt kesme tekniği ile oluşturulan etkileşimli e-kitaplar olumlu olumsuz yönleri ile değerlendirilerek dördüncü bölümde anlatılan uygulama için ve yapılacak çalışmalar için yol gösterici olması hedeflenmiştir. Dördüncü bölümde, tüm araştırmalar sonucunda kâğıt kesme tekniği ile "Keloğlan ile Balık" masalı kurgulanarak kültürel değerlerimizi tanıtmak sahip çıkmak amacıyla ele alınmış ve etkileşimli e-kitap android mobil cihazlara göre apk formatında oluşturulmuştur.