Stop Motıon Canlandırmada 3 Boyutlu Baskı Teknolojisi İle Karakter Tasarımı

Danışman: Doç. Serdar Pehlivan

Yazar: Çavlan Başarır

Grafik Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi

Tez Özeti: 

Stop motion tekniği, sinema; hatta hareketli görüntü tarihinin en başından itibaren gerek görsel efekt düzeyinde gerekse bir filmin ana yaratım tekniği olarak tek başına ve diğer tekniklerle birlikte kullanılmaktadır. Yapım süreçlerinin doğası gereği, canlandırma teknikleri arasında en çok emek gerektirenidir. Akla gelebilecek her malzeme stop motion karakter yaratıcıları için birer çalışma kaynağıdır. Karakter hareketlerinde devamlılığın kolaylaştırılmasını ve pürüzsüz hareketi sağlayabilecek her yeni teknik de, yapımcı için araştırılması gereken bir araçtır.

 

Stop motion animasyon yapımında üç boyutlu baskı teknolojisinden mutlaka bahsedilmelidir. Bu teknoloji, gündelik hayatta yerini artırmakta; buna bağlı olarak maliyetler her geçen gün düşerken baskı kaliteleri yükselmektedir. Bu durum da, stop motion film yapımcıları için yeni olanaklar sunmaktadır. Özellikle, karakterlerin üç boyutlu baskı tekniği ile oluşturulabilmesi için, hareket kabiliyetleri ve değiştirilebilir parçaların hem bu üretim tekniğine uygun olarak hem de animasyonun ihtiyacı doğrultusunda tasarlanması gerekmektedir.

 

Bu çalışmada, stop motion tekniğinin teknoloji ile gelişimi, buna bağlı olarak üç boyutlu baskı tekniğinin stop motion karakter tasarımında sağladığı avantajlar ele alınmış; karakterlerin yapıma getirdiği katkılar ortaya konmuş, elde edilen bulgular ışığında da, bir örnek karakter tasarımı yapılarak canlandırılması gerçekleştirilmiştir