Grafik tasarımında yeni iletişim kanalları olarak sosyal medya: Kurumsal tasarım önerisi

Yazar:Serhat Karademir
Danışman: Prof. Dr. İncilay Yurdakul

Grafik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi

Tez Özeti: İnsanlık tarih boyunca kendini anlatmaya, birbirleriyle, doğayla ve de tüm varlıklarla iletişim ve etkileşim içinde olmaya çalışmış, süreç içerisinde yeni yollar arayarak, yeni teknolojiler geliştirmiştir. Günümüzde karşılaştığımız bu teknolojiler, kullanıcının gündelik yaşam alışkanlıklarını değiştiren birer araç; birer uzuv halini almaktadır. Bilgi aktarımında kullanılan iletişim teknolojileri ve teknolojilerin gelişimi ile ortaya çıkan yeni ortamlar ve uygulamalar, hayatımızda önemli bir yer edinmiştir. Farklı tasarım alanlarına uygulama olanakları sunan "yeni medya" kanalları; (ör. Flickr, YouTube ve Slideshare), içerik üretimi, iletişim ve işbirliği için yeni hizmetler (ör. blog, wiki ve twitter) ve insanları birbirine bağlayan, farklı araştırma topluluklarını destekleyen uygulamalar (ör. Facebook, Elgg ve Ning) ortaya çıkmıştır (Conole & Culver, 2010). Birinci bölümde, doğal bir insan yetisi olmanın ötesine geçen iletişim kavramını anlamlandırmaya yönelik fikirler, iletişim süreci ve süreç içerisinde değerlendirilen ögeler incelenmiş; iletişim süreci kapsamında gelişen görsel iletişim tasarımı farklı araştırmacılar ile ilişkilendirilerek tanımlanmaya çalışılmıştır. Görsel iletişim uygulama alanları araştırılmıştır. İkinci bölümde medya kavramı ve medyanın yenilikleri, yeni medya çalışmaları yapan araştırmacılar tarafından tanımlanmıştır. Kendi arasında bağlantılı ağlar, kısaca internetin kurulumu, ardından; web 1.0 ve web 2.0 süreci literatür bağlamında araştırılmıştır. Web 2.0 adıyla da kullanılan "Sosyal Medya"nın; Geleneksel Medyadan farkları ve karakteristik özellikleri; farklı görüşler ile tanımlanmaya çalışılmıştır. Tezin üçüncü bölümünde, kurumsal iletişim, kimlik ve imaj kavramları araştırılmış, sosyal medyayı kullanan kurumların (Google arama motoru üzerinden yapılan araştırma sonucu belirlenen ilk 10 üniversite), sosyal medya çalışmaları, sosyal medya için tasarladıkları web arayüzler / modüller, belirledikleri stratejiler, içerikler ve tasarımlar incelenmiştir. Elde edilen çıkarımlar, tezin uygulama kısmı ile ilişkilendirilecektir. Üçüncü bölümün devamında, hedef kitleyi belirlemeye ve tanımaya yönelik; Hacettepe Üniversitesi öğrencilerine yöneltilen önermelerin olduğu 10 soruluk anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın bulguları, tezin uygulama kısmı ile ilişkilendirilecektir. Dördüncü bölümde, önceki bölümlerde elde edilen bulgulardan yararlanarak, Hacettepe Üniversitesi için yapılan grafik tasarım çalışması yer almaktadır. Tasarlanan "Sosyal Medya Modülü", yeni medya kanalları ile sosyal medya kullanım pratiklerini şekillendiren stratejiler ile ilişkilendirilmiş tasarımları içermektedir.