Grafik tasarım ürünü olarak moda portfolyosu ve bir modaportfolyosu şablonu

Yazar:Uğurcan Çorbacı
Danışman: Yrd. Doç. Elif Ergen

Grafik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi

Tez özeti:Bu tez çalışmasında moda ile grafik tasarımın ilişkisi, disiplinler arası işbirliği ile ortaya çıkan moda portfolyoları ve illüstrasyonları hakkında bilgi verilmektedir. Birinci bölümde moda ve moda illüstrasyonunun tarihi süreci özet bir şekilde anlatılmıştır. Devamında moda illüstrasyonu ve illüstratörü kavramlarına değinilerek moda illüstrasyonunun geçirdiği önemli değişimler örneklendirilmiştir. Tezin ikinci bölümünde öncelikle tasarım alanındaki portfolyolar ve uygulanışına göre portfolyo çeşitleri hakkında bilgiler verilmiştir. Moda alanında çalışmakta olan sanatçı, tasarımcı, stilist, fotoğrafçı ve illüstratörlerin işlerini sergiledikleri sunum araçları olan moda portfolyoları detaylı şekilde incelenerek moda portfolyolarını diğer tasarım portfolyolarından farklı kılan özelliklere değinilmiştir. Bu özelliklerden en önemlileri olan moda skeçleri, hikaye panoları ve malzeme örneklerinin sergilendiği bölümler farklı tarzlarda ve amaçlarda hazırlanan portfolyolarla incelenmiş ve bu örneklerin güçlü yönleri vurgulanmıştır. Bir moda portfolyosunun nasıl hazırlanması gerektiği sorusuna yanıt niteliği taşıyan üçüncü bölümde portfolyo tasarım sürecinde dikkat edilen noktalar, izlenen yol ve uyulan kurallar hakkında bilgilendirmeler yapılmıştır. Tezin dördüncü bölümünde incelenen moda portfolyoları ışığında bir moda portfolyosu şablonu önerisi tasarlanmıştır. Bu şablon yardımıyla moda alanında portfolyo hazırlamak isteyen profesyonellerin ve öğrencilerin portfolyo tasarımının ana kurallarına uygun, estetik açıdan ilgi çekici portfolyolar üretebilmeleri amaçlanmıştır.