"Sanat nesnesi algısında yalınlık"

Yazar: Onur Sancu

Heykel Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi

Danışman: Doç. Tansel Çeber

Tez Özeti: Sanatta yalınlık, öznel yargılardan bağımsızlaşmaya çalışan bir yaklaşım olarak özetlenebilir. Nesnenin varlığı, öznenin nesneye dair algısı gibi çeşitli başlıkları irdeler ve temsilsizlik ile birlikte bir eserin ne anlam ifade edebileceğini irdeler. Malevich, Mondrian, Gabo gibi sanatçıların gerçekliğe, eser ve gerçeklik arasındaki ilişkiye dair tavırlarındaki yalınlaşma, nesneye ve esere yönelik alternatif bir yaklaşımın nasıl mümkün olabileceğinin temellerini atmıştır. Bu kişilerin ve düşüncelerin aralarında belirli farklar olsa da, yalınlık bağlamında, hem plastik hem de düşünsel açıdan gözle görülür bir benzerlik de bulunur ve yalınlığa dair ortak bir söylemde buluşurlar: Nesnenin algısı ile öznenin bilgisi farklı varlık durumlarıdır. Bu raporun amacı yalınlığın karakteristik özelliklerini belirlemek ve eserin algılanışındaki izlerini takip etmektir.