Günümüz sanatında otoportre

Yazar:Mehmet Kemal İçden
Danışman: Prof. Turhan Çetin

Heykel Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi

Tez Özeti İnsanlar uzaktan bakıldıklarında boyları, kiloları, duruşları, kıyafetleri gibi birçok benzer payda içerisinde toplanabilirler, onları birbirlerinden ayırt etmekte en etkili kısım ise yüzleri olur. Yüz; anlık değişimlerin; sinirlenme, heyecanlanma, korkma vb. en belirgin yaşandığı ve kişinin karakteristik özelliklerinin en yoğun ve algılanabilir olduğu bölgedir. Yüzün sanattaki yansıması portre/otoportredir. Bu raporun amacı; sanat tarihi içerisinde portre ve otoportre kavramları adı altında yer alan kısmı incelemektir. Bu kapsamda, birinci bölümde arkeolojik örneklerden 19. yüzyıla kadar olan süreçte portre ve otoportre tarihsel süreç açısından ele alınıp, incelenmiş ve dönemin özelliklerine bakılmıştır. İkinci bölümde 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başının öncü sanatçılarının çalışmalarının genel niteliklerine ve bunların önceki dönemlerden farklılaşan yönlerine bakılarak, bu dönemin günümüz sanatına kapı açan yönlerine değinilmiştir. Ardından günümüzde portre/otoportre yapan sanatçıların işlerine yer verilmiştir. Üçüncü bölümde uygulamalar kısmında, bu süreçte üretilen çalışmaların birbirleri ile olan ilişkileri biçim, malzeme, kavramsal alt yapı gibi temel sanatsal kriterler çerçevesinde ele alınarak konu irdelenmiş ve sanatsal uygulamalar üzerinden portre/otoportrenin atölyede ele alınış süreci içerisinde güncel açılımlar sağlayan çalışmalar sunulmuştur.