"Yükselen teknoloji toplumu ve sanatta distopik etkiler"

Yazar: Leyla Elif Avşar

Heykel Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi

Danışman: Prof. Mümtaz Demirkalp

Tez Özeti: Yükselen Teknoloji Toplumu ve Sanatta Distopik Etkiler İsimli sanat çalışması raporunda Distopya/ Ütopya bağlamı günümüz minor ve majör siyaset senaryoları ile birlikte düşünülerek heykel sanatı içerisindeki uygulamalar üzerinden araştırılmıştır. Ütopya kavramının yükselen yeni teknoloji ve ağ toplumuyla birlikte çözülüşü, modernizmin vaat ettiği anlamları yıkarak, gezegeni karanlık bir atmosfere sürükleyişi incelenmiştir. Raporun temel kavramları olan ütopya ve distopya evcilleşme, insansızlaşma, insandışılaşma, ekolojik felaket, giyilebilir duygu, makine zihin, düşsüzlük gibi meseleler çerçevesinde değerlendirilmektedir. Çalışmanın ilk bölümü ütopyanın gezegen ev, evcillik, ilerleme, yükseliş, umut ilkesi, kusursuz mutluluk gibi araştırmaları içermektedir. İkinci bölüm Distopya kavramının temellendirildiği insansızlaşma, terkedilmiş mekanlar, insandışılaşma irdelemesi çeşitli sanat çalışmalarıyla örneklendirilmiştir. Son bölümde kurgusal bir kara ütopya üzerinden olası bir distopya ülkesinin insanları ve oyuncakları anlatımı ve örnekleri bulunmaktadır.