Sanatta kadının temsiliyeti ve göstergeler üzerinden yeni ifade olanaklarının araştırılması

Yazar:Sibel Boyacı
Danışman: Prof. Dr. Ayşe Sibel Kedik

Heykel Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi

Tez Özeti: ''Sanatta Kadının Temsiliyeti ve Göstergeler Üzerinden Yeni İfade Olanaklarının Araştırılması'' başlıklı raporda, eril iktidarın toplumsal cinsiyet rolleri üzerinden kendi çıkarları doğrultusunda oluşturduğu kadın temsillerinin, feminist sanatçılar tarafından yıkılıp yeniden kurulması sürecinde, kendi temsillerini gösterge kullanarak sanat pratiğine taşırken yarattıkları yeni ifade biçimlerinin irdelenmesi amaçlanmıştır. Bir üst başlık olan 'Cinsiyet' birinci bölümde kavramsal çerçevede ele alınmış ve toplumsal cinsiyetin biyolojik cinsiyetten farklı olarak doğumdan itibaren toplumsal bir kategori olarak nasıl anlam kazandırıldığı ve kadınların birleşerek bu anlamlandırmaya karşı verdiği mücadele araştırılmıştır. İkinci bölümde, kadınların cinsiyete yönelik eşitsiz dağılıma, kadın sanatçıların sanat tarihinden dışlanmasına ve toplumda hep 'öteki' olarak temsil edilmelerine karşı sanat alanında birleşerek mücadeleye başlaması ve bu süreçte sanatsal çalışmalarında nasıl bir bakış açısı geliştirdikleri incelenmiştir. 1960'larda eşitlik talebiyle başlayan feminist sanat disiplini giderek farklılık ve çoğulculuk söylemlerini ön plana çıkarmış ve postmodern yöntemlerden biri olan yapısökümden faydalanmıştır. Kadının temsiliyeti konusunu, göstergeler üzerinden işlerken sanat üretimlerine yeni ve farklı kapılar aralayan feminist sanatçılar, farklı göstergeler kullanarak ve gösterge kullanım biçimlerini geliştirerek sanat pratiğinde yeni ifade olanakları yaratmışlardır. Bu değişim ve gelişim süreci feminist sanatçıların gerçekleştirdiği çalışmalar üzerinden irdelenmeye çalışılmıştır. Üçüncü bölümde, güncel feminist sanatçıların göstergeler kullanarak kendi temsillerini oluşturmayı amaçlayan ve gelişen süreçte gösterge kullanım biçimlerinin zenginleşmeye başladığı sanatsal çalışmaları, kişisel çalışmalarla desteklenerek değerlendirilmeye çalışılmıştır.