Günümüz sanatında nesnenin anlamı ve yeni anlatım olanakları

Yazar:Emrah Lale
Danışman: Yrd. Doç. Şinasi Tek

Heykel Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi

tez Özeti: Genel hatlarıyla belirlenmeye çalışılan konu kapsamında: Çağdaş sanatta nesnenin ne gibi olanaklar sunduğu, işlevinin, ölçeğinin modern ve öncesine göre nasıl değiştiği, sanatçıların yapıp–etme alanlarının ve sınırlarının nasıl genişlediği ve bu özelliklerinden dolayı günümüz sanatında ne kadar önemli bir sacayağı olduğu vurgulanmaya çalışılmış, günümüz sanatında 'nesne' ile anlam bağlam üretimi ve bu nesnelerin anlam ile kurmuş olduğu kavramsal ilişkinin katmanlarının neler olduğu irdelenmeye çalışılmıştır. Bu kavramsal ilişki üzerinden kurgulanan uygulamalarda, "çağdaş sanatta nesnenin kullanımı" fikri üzerine odaklanılmıştır. Söz konusu çalışma, günümüz sanatında seçilen organik ya da inorganik nesnelerin anlamlarınınniteliğine dair sorular sorarken, kişinin nesne ile kurmuş olduğu ilişki çerçevesinde felsefe, psikoloji, antropoloji, bilim ve teknolojiyle beslenerek nesneler üzerinde nasıl sanatsal bir ifadenin yansıtıldığı ve nasıl bir yöntem kullanıldığını görünür kılmayı da amaçlamaktadır. Bu doğrultuda içinde bulunduğumuz kültürel yapı ele alınarak coğrafya, tarih, çevre, ekoloji, doğa ve insan ilişkileri gözler önüne serilmeye çalışılmıştır.