Sanat eyleminde özne/bellek-nesne/mekan ilişkisi

Yazar:Mustafa Levent Yazıcı
Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Şinasi Tek

Heykel Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi

Tez Özeti: "Sanat Eyleminde Özne/Bellek-Nesne/Mekân İlişkisi" adlı bu çalışmada, genel olarak bellek-mekân ilişkisinin sanat eylemine yansımaları, hem dışardan (tümel) hem içerden (tikel) bakılarak sorgulanmıştır. Bu kapsamda: Birinci bölümde; iki bakışın sonucunda oluşacak kavramların (özne-nesne) tanımları, aralarındaki diyalektik ilişki ve bu ilişkinin sanat eylemine yansımaları genel olarak incelenmiştir. İkinci bölümde; belleğe ve sanat eylemine dışardan (tümel bağlamda) bakılmış bellek ve sanat eylemi, mekânın içinde incelenmiştir. Bu bağlamda; sanatta bellek ve mekân ilişkisi, insan ve dünya ölçeğinde incelenmiş ve aralarındaki diyalektik ilişkinin yarattığı yerinden edilmenin sanat eylemine yansımaları araştırılmıştır. Üçüncü bölümde ise eylemin (sanat eylemi) belleğine içerden (tikel bağlamda) bakılmış; belleğin ve sanatsal eyleminin mekânı incelenmiştir. Sonuç olarak, hem mekânın belleğine hem de belleğin mekânına bakılarak Sanat Eyleminde Bellek ve Mekân İlişkisi sorgulanmıştır.