Günümüz heykel sanatında geleneksel malzeme ve yeni arayışlar

Yazar:Emrah Ateşli
Danışman: Prof. Turhan Çetin

Heykel Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi

Tez Özeti: Heykel sanatında kullanılan malzemelerin belirli bir form oluşturma mantıkları vardır. Bu mantık form oluşturma olanaklarının sınırlarını belirler. Bu bağlamda çalışmada, günümüz heykel sanatının çağdaş formlarında geleneksel malzemenin yeri ve yeni arayışlardaki kullanımı incelenmiştir. İlk bölümde heykel sanatının geleneksel malzemeleri incelenmiş ve Primitif dönemden Endüstri Çağı'na değişen formlarda geleneksel malzemenin önemi verilmek istenmiştir. İkinci bölümde Endüstri Çağı'nda hem toplumda hem de sanat anlayışında yaşanan büyük değişimin heykel sanatına yansımaları incelenmiş ve dönemin önde gelen sanatçılarının heykellerinden yola çıkılarak yeni form arayışlarında geleneksel malzemenin kullanımına değinilmiştir. Devamında 1960'lardan günümüze önde gelen sanatçıların eserleri incelenerek bu eserlerde geleneksel karakterli malzemelerin yeniden keşfi ve değişen doğası irdelenmiştir. Son olarak doğal olana yönelme kavramından yola çıkılarak geleneksel malzeme üzerinden sanatsal uygulamalar üretilmeye çalışılmıştır.