Deneyimlenen 'eski'nin somut birer dokunum yüzeylerine dönüştürülmesi

Yazar:Tolga Alper Gözelsoy
Danışman: Prof. Mümtaz Demirkalp

Heykel Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi

tez Özeti: Geçmişten günümüze doğaya alternatif olarak gözüken tüm tasarımlar yaratma edimi ile somutlaşırken, insanın doğa varlığına insani bir katkısı olarak da görülebilir. Teknik dünyası, en ilkel aletlerden, araç ve gereçlerden bugün en yetkin makinelere, bilgisayarlara, cep telefonlarına kadar uzanan geniş ve zengin bir tasarımlar dünyasını oluşturur. Diğer canlılar, doğa varlığını, aynen benimsedikleri, ona uyum sağladıkları halde, insan bununla yetinmeyip, doğaya insani bir dünya katar. Temelde insandan yola çıkarak, sanatın sınırları içerisinde incelenecek olunan en geniş anlamında sanat ürünleri dünyası, süreklilik kazanmış bir varlık dünyası olarak gözükmektedir. İlk insandan 18. ve 19. Yüzyıllara gelindiğinde tasarım modelleri tarihsellik içerisinde insan olanın edindiği deneyimlerle değişim göstererek, yerini insanın varoluşu üstüne geliştirdiği tasarım modellerine bırakır. Bu tasarım modellerinin ürünü bu gün makine ve endüstridir. Raporun I. Bölümünde insanın evrim sürecinde edinmiş olduğu dış dünya ile olan somut ve fiziksel ilişkisinin zamanla yeni olanla yeniden biçimlenişi araştırılmıştır. Her dönemin değişen algısıyla birlikte bu bağlamda dış dünya ile kurulacak ilişkilerin de değişime uğraması, kurulan bu yeni ilişkilerin yeniden ele alınmasını gerekli kılar. Gösterilen reflekslerin nedenlerinin saptanması ve çözüm arayışında kullanılması gereken anahtarlar raporun II. Bölümünde incelenmiştir.