Sanatta insan-mekan ilişkisinde nesneler ve olaylara dönük anların tespiti

Yazar:Sevil Duman
Danışman: Prof. Mümtaz Demirkalp

Heykel Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi

Tez Özeti: Genel hatlarıyla belirlenmeye çalışılan konu kapsamında: insanın yaşadığı alanların karşısına çıkardığı durumları, tekrar kendisine düşünsel olarak, dışarıdan bakarak çözebilmesi, kavrayabilmesi, başka bir göz olarak kendisini görebilmesi, mekan ve nesnelerin analizi yapılarak çözülmeye çalışılmıştır. Belli bir sürece dayanan, kişinin bulunduğu noktanın analizini yapabilmek adına kendine en yakın duran mekandan, nesneden ve yine kendisinden beslenilmiştir. Bulunulan noktanın analizini yaparken bu dünyada, bu zamanda neredeyim sorusuna da yanıt bulunmaya çalışılmıştır. Söz konusu çalışmada, soyut olan düşüncelerin sanatla olan bağlamını kurmak adına yine alana ait ipuçlarını, nesneleri kullanarak plastik değer katılabilecek malzemelerle somut bir hale getirilmiştir. İnsan ve mekan arasındaki düşünsel, ruhsal, psikolojik durumları gözlemleyerek sanata ve topluma olan bakış açısının olgunlaştığını görebiliriz.