Dijital teknoloji olanaklarıyla sanatta grotesk bedenler ve tuhaflık

Yazar:Özgür Ballı
Danışman: Prof. Refa Emrali

Heykel Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi

tez Özeti: "Dijital Teknoloji Olanaklarıyla Sanatta Grotesk Bedenler ve Tuhaflık" başlıklı bu çalışmaya başlarken öncelikle dijital ve sayısal altyapıların teknolojiyle biçimlenen dünyamızda ne ölçülerde söz sahibi olmaya başladığını, bununla birlikte plastik sanatlarda pratikte hangi oranda kullanılabilen, uygulanabilen bir kavram olduğu araştırılmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda ilk bölümde "Dijital", "Dijital Kültür", "Dijital" sanat kavramının sanattaki tarihsel süreci ile bu kavramların öncüllerinin getirdiği teknolojik üslubun etkisi ortaya çıkarılmak istenmiştir. İkinci bölümde grotesk kavramının tarihsel süreç içerisindeki söylemlerinden, dijital teknolojinin olanaklarıyla evrilen anlatımın, farklılaşan yönleri üzerinde durularak günümüz sanatına kapı açan yönlerine değinilmiştir. Ayrıca konu ve kavram kapsamında çalışmalar yapan sanatçıların işlerine yer verilerek; üçüncü bölümde uygulamalar kısmında günümüz teknolojik olanakları ile üretilen çalışmalar biçim, malzeme ve kavramsal alt yapı gibi temel sanatsal kriterler çerçevesinde ele alınarak konu irdelenmiştir. Sonrasında dijital temelli grotesk kavramı üzerinden güncel açılımlar sağlayan sanatsal uygulamalar üretilmeye çalışılmıştır.